Slo alarm om smittevern: Påbud om munnbind først da 15 ansatte var smittet

En ansatt ved Finnmarkssykehuset i Hammerfest mener de ventet altfor lenge med å sette i verk skikkelige smitteverntiltak. Ledelsen bekrefter at de manglet beredskapsplan, men sier de har fulgt alle prosedyrer.

Stengt avdeling på Hammerfest sykehus

NEDSTENGT: Hammerfest sykehus har tatt ned virksomheten til et minimum etter at stadig flere ansatte ble smittet.

Foto: Finnmarkssykehuset

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi kunne gjort mer for å forebygge smitte på sykehuset, skriver den ansatte i en melding til Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Bekymringsmeldingen er datert 20. oktober, og den ansatte mener de burde innført munnbind to uker i forveien.

5. oktober var datoen for den første pasienten med påvist covid-19 på Hammerfest sykehus. Samtidig ble en pasient smittet på poliklinikken.

Først dagen etter varselet, og 16 dager etter at den første syke pasienten var innlagt, kom det nye regler.

15 smittet da påbudet kom

Den 21. oktober var 15 ansatte på sykehuset smittet. Da ble det bestemt at alle i hele Finnmarkssykehuset skulle bruke munnbind i pasientnært arbeid.

Også andre ansatte måtte bruke munnbind der de ikke kunne holde to meters avstand til hverandre.

– Vi kunne ha brukt munnbind for to uker siden i situasjoner der vi er tett på kolleger og pasienter, skriver den ansatte i sitt varsel.

Hammerfest

En ansatt ved Hammerfest sykehus hevder at man kunne benyttet munnbind allerede for tre uker siden. Vedkommende ble ikke hørt.

Foto: Allan Klo / NRK

Vedkommende er kritisk til flere sider av smittevernarbeidet:

– Vi har dårlige smitterom, og bruker ikke de beste munnbindene ut over til bekreftet covid-19-pasienter. Vi bruker ikke hette som går nedom halsen. Nå er vi der, og vi kunne ha forebygget bedre, tror jeg, skriver den ansatte, som ber om å få være anonym.

Manglet plan

Etter onsdagens styremøte ved Finnmarkssykehuset vedgikk administrerende direktør Siri Tau Ursin at de ikke hadde noen plan for å takle det som traff dem i første halvdel av oktober.

– Dette konkrete scenarioet hadde vi ikke en plan for. Jeg tror ikke det er noen helseforetak som har en plan for akkurat det vi har opplevd nå, sa Ursin på pressekonferansen.

Adm.dir. for Finnmarkssykehuset, Siri Tau Ursin

– Vi har fulgt de rådene vi har fått av våre smittevernfolk, sier sykehusdirektør Siri Tau Ursin.

Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

I dag utdyper hun i intervju med NRK:

– Alle har vært forberedt på smitteutbrudd på sykehuset, men det var omfanget og ringvirkningene som jeg tror svært få har planlagt for, sier hun.

– Det at det ikke har vært smitte i Finnmark over så lang tid, gjør at vi kanskje har senket skuldrene våre litt, alle mann, og ikke vært så påpasselige som vi var tidligere i vår.

Har fulgt prosedyrer

Ursin understreker at de har fulgt prosedyrer og smittevernfaglige råd hele veien.

– Vi vet alle at det knytter seg usikkerhet til verdien av å bruke munnbind. Vi har fulgt de rådene vi har fått av våre smittevernfolk. Vi satte i gang med bruk av munnbind i all pasientnær kontakt på alle våre klinikker etter at vi ble klar over smitteutbruddet. Det er strengere enn andre foretak i landet per nå.

Hun understreker at alt de har gjort, skal evalueres, og at det er for tidlig å trekke noen konklusjoner.

– Vi skal selvsagt evaluere i alle ledd. Vi skal lære, og vi skal dele.

Fylkeslegen vil ha svar

Fylkeslege Anne Grethe Olsen vil ikke si noe nærmere om varselet som hennes etat har fått fra den ansatte i Hammerfest.

I utgangspunktet er det naturlig at sykehuset ikke har brukt munnbind hele veien, mener hun.

– Finnmark og Troms har hatt veldig lite smitte. Den vanlige prosedyren har nok vært at man ikke brukte munnbind ved all kontakt mellom helsepersonell og pasienter, eller ved helsepersonell seg imellom. Så har man justert prosedyrene etter hvert som det har oppstått hendelser med smitte, sier Olsen.

Folkehelseinstituttet har vært i Hammerfest for å bistå både sykehuset og kommunen. De kommer med en rapport senere. Overlege Oliver Kacelnik skriver følgende til NRK:

«FHI var imponert med smittevernkompetanse hos både smittevernavdelingen på sykehuset og smittevernlegen i kommunen. I etterkant kan man alltid påpeke prosesser og rutiner som ikke var optimale, og de lokale er kjent med disse og jobber med forbedringsmomenter.»

Finnmarkssykehuset melder torsdag at massetestingen av alle ansatte i Hammerfest er gjort minst én gang. De har gjentatt testingen i avdelinger hvor det har vært syke pasienter eller ansatte.

«Det har vært noen få tilfeller de seneste dagene, så vi kan ennå ikke være sikker på at utbruddet ikke vil blusse opp igjen», skriver sykehuset.

Hammerfest sykehus har tatt ned aktiviteten til et minimum for å få kontroll på situasjonen. De tar sikte på å normalisere driften fra 9. november.

Status Norge

Sist oppdatert: 28.11.2020
2 841
Siste uke
118
Innlagt
328
Døde