Hopp til innhold

Hammerfest: Har anmeldt by-reinsdyr

Reinsdyr i sentrum av Hammerfest har vært en eksotisk opplevelse for turister i flere år. De som bor i byen har imidlertid fått nok av dyrene.

Rein i boligstrøk i Hammerfest

Reinsdyr på vandring i Hammerfest har blitt et daglig syn om sommeren.

Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

Det er trist at vi har en statsforvalter som tilsynelatende ikke tar dette seriøst, sier Terje Rogde, ordførerkandidat for Hammerfest Høyre.

Han leverte i dag inn en anmeldelse av det partiet mener er manglende tilsyn av reinsdyr i Hammerfest.

Partiet mener dyrene blir utsatt for unødig påkjenning, og at de nærmest har vært overlatt til seg selv i sommer.

Terje Rogde, ordførerkandidat for Hammerfest Høyre.

Terje Rogde på utsiden av Hammerfest politistasjon mandag.

Foto: Allan Klo / NRK

I 2005 ble det bygd et gjerde rundt Hammerfest sentrum, som skulle hindre reinsdyrene i å oppholde seg i sentrum. Dette har imidlertid ikke funger etter hensikten.

Til stadighet har reinsdyr tatt seg forbi. Og nå mener Høyre-politikeren at det er verre enn noen gang.

Vi har hatt ett toppår med rein i byen innenfor gjerdet, etter at det ble satt opp. Det betyr to ting, at gjerdet ikke fungerer, i tillegg til at gjeteplikten ikke blir forvaltet riktig, sier Terje Rogde.

Partiet anmelder derfor det ansvarlige reinbeitedistriktet, involverte enkeltpersoner, Statsforvalteren i Troms og Finnmark og reindriftsstyret for brudd på reindriftsloven og dyrevelferdsloven.

Reinsdyr i Hammerfest sentrum

Reinsdyrene har tatt seg godt til rette i sentrum av Hammerfest.

Foto: Allan Klo / NRK

Fungerer ikke

Rogde vil blant annet at reingjerdet flyttes opp til et høydedrag, der det blant annet ikke samler seg like store mengder snø. På vårparten kan dette gjøre at reinen kommer seg enkelt forbi.

Han peker videre på at det handler om sikkerhet, og at all avføringen og urinen er til stor plage for byen.

Jeg var selv i et bryllup der folk i finklær måtte gå sikksakk mellom reinskit opp til kirka, sier ordførerkandidaten.

Han mener det er deres plikt i å si ifra, når Statsforvalteren ikke fatter pålegg om å bringe ulovlige forhold til opphør.

Også ordfører i Hammerfest, Terje Wikstrøm (Ap) seier at frustrasjonen er stor hos innbyggerne. Det er knapt en uke siden at han sendt en e-post til Statsforvalteren og reindriftsstyret der han ba om et hastevedtak.

Det fikk han ikke.

Terje Wikstrøm, ordfører Hammerfest

Terje Wikstrøm er ordfører i Hammerfest, og også gått lei reinsdyr i sentrum av byen.

Foto: Allan Klo / NRK

Les også Har brukt 5 millioner kroner på et reingjerde som ikke fungerer

Rein i boligstrøk i Hammerfest

Ønsker dialog

Det har ikke lyktes NRK i å komme i kontakt med lederen for det aktuelle reinbeitedistriktet.

Konstituert reindriftsdirektør hos Statsforvalteren i Troms- og Finnmark, Torhild Gjølme, ønsker ikke å kommentere saken ettersom det nå er en politisak.

Leder for reindriftsstyret, Inge Ryan, mener det ikke alltid er mulig å holde reinen utenfor områder den ikke skal oppholde seg i.

– Hvis man gjør så godt man kan, så er det ikke dermed sagt at det er ulovlige forhold, sier Ryan.

Han mener det må startes en dialog rundt dette, og har vært i kontakt med ordføreren i Hammerfest kommune.

– Vi er blitt enige om å gjennomføre et møte. Vi må også få til dialog med statsforvalteren i Troms og Finnmark, forteller Ryan.

Reinsdyr innenfor reingjerdet i Hammerfest.

VANLIG: Reinsdyr i bynære strøk er et helt vanlig skue i Hammerfest sentrum og omegn.

Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK