Hopp til innhold

Anmelder regjeringen og Frp for lovbrudd i norsk fiskeripolitikk

– Mens vi venter på en lovlig fiskeripolitikk dør kystsamfunnene sakte, men sikkert ut, sier Marius Nilsen, leder i Gamvik Senterparti.

Fiskebåt, Finnmark Fisk

For andre gang anmelder Gamvik Senterparti staten for det de mener er ulovlig fiskeripolitikk og ran av kysten.

Foto: Pascal Gertschen / Finnmark Fisk AS

Gamvik Senterparti politianmelder regjeringen og Fremskrittspartiet, og ber politiet starte en etterforskning av det de mener er brudd på loven innen havrett og fiskeri.

De mener funnene i Riksrevisjonens rapport om norsk fiskeripolitikk viser at regjeringen og Frp faktisk har brutt loven ved flere punkter.

Ifølge rapporten er lover og regler om norske fiskeri verken utredet skikkelig på forhånd av at de har trådt i kraft, eller vurdert ordentlig i ettertid.

Fiskebåt i Mehamn, Finnmark Fisk

Mehamn i Gamvik kommune.

Foto: Pascal Gertschen / Finnmark Fisk

Vil gi fisken tilbake til samfunnet

Leder i Gamvik Senterparti, Marius Nilsen, mener forvaltningen har ført til at fisken forsvinner bort fra kysten. Dermed mister samfunn som Gamvik sin største inntektskilde. At regjeringa ønsker handel med kvoter, ser han på som problematisk.

– Kvotene tilhører jo folket. Det skal i utgangspunktet ikke være en vare som omsettes. Da kan kun de rikeste drive med fiskeri, sier senterpartilederen.

Han mener den høye prisen på kvotene gjør at de som ønsker å begynne med fiskeri ikke får muligheten, og håper anmeldelsen gir fisken tilbake til kystsamfunnene.

– Vi ønsker at fisken skal være et grunnlag for alle å leve av.

Kommunikasjonssjef i Fiskeridepartementet, Martine Røiseland, skriver til NRK at Riksrevisjonen har sett på endringene i kvotesystemet fra 2004 til 2018, og at beslutninger i denne perioden er tatt av flere regjeringer.

– Beskyldningen om lovbrudd er grunnløs og uten belegg. Ingen steder i rapporten påpekes det at noen av regjeringene i perioden har brutt fiskerilovene, verken nåværende regjering eller den rødgrønne, skriver Røiseland i en e-post.

Marius Nilsen, leder i Gamvik kommune (Sp).

Leder i Gamvik Senterparti, Marius Nilsen.

Foto: Hanne B. Nordvåg / NRK

Støttes av fiskerijurist

Professor i rettsvitenskap ved Norges fiskerihøgskole og tidligere vararepresentant for Senterpartiet i Troms, Peter Thomas Ørebech, stiller seg bak Nilsen.

– Det er jo myndighetene sitt ansvar å sørge for at de som prøver å selge noe de ikke har lov til å selge følger loven. Man kan ikke bare lage lover for at de skal bli tomme ord. Det må jo håndheves, sier fiskerijuristen.

Ørebech påpeker at det er et generelt forbud mot å drive yrkesmessig fiske i norske farvann uten tillatelse og kvote. De som da ikke får disse fra myndighetene og heller kjøper dem fra andre fiskere, bryter loven.

– Det kan det ikke være sånn at hver gang man får en offentlig tillatelse som for eksempel bilsertifikat så kan man selge det til hvem man vil. Det er ingen som tenker slik i det hele tatt, men slik er det i fiske. Hele samfunnet går i spinn hvis man kan selge et fritak fra et forbud, sier fiskeriprofessoren.

Fiskeriprofessor Peter Ørebech ved Norges Arktiske universitet

Professor i rettsvitenskap, Peter Thomas Ørebech, støtter anmeldelsen.

Foto: Nei til EU

Tapte søksmål

Også i 2007 gikk Gamvik til søksmål mot staten i forbindelse med fiskeri.

Den gang saksøkte de staten fordi de mente at leveringsplikten for trålere ikke ble overholdt. I tillegg saksøkte kommunen to rederier.

Men – kommunen tapte; og brukte millioner av kroner på rettssaken. Det førte til at Gamvik kommune måtte kutte i drifta.

– Politikk avgjøres ikke i rettssalen

Stortingsrepresentant for Finnmark, Ingalill Olsen (Ap) forstår hvorfor Gamvik Senterparti anmelder, men mener de bruker feil fremgangsmåte.

– Det er et spor som er utrolig vanskelig å komme videre på. Jeg tenker at man må kjempe politisk mot ting man er uenig med, men at det er vanskelig å vinne gjennom i en rettssal slik som demokratiet vårt er bygd opp.

Hun påpeker at det ikke er lokalpartienes rolle å anmelde regjeringen.

– Om et parti skal bli tatt seriøst må de vurdere slike ting sentralt i partiet. Jeg tror de fleste parti tenker at det ikke er slik de kommer gjennom.

Stortingsrepresentanten ser på anmeldelsen som en bortkastet kamp.

– Dette er handler om politikk. Og politikk avgjøres ikke i rettssalen.

Ingalill Olsen

Stortingsrepresentant for Finnmark, Ingalill Olsen (Ap), mener Gamvik Senterparti burde ta oppgjøret via politikken og ikke rettsvesenet.

Foto: Thor Thrane

Saken er oppdatert med kommentar fra kommunikasjonssjef i Fiskeridepartementet, Martine Røiseland.