«Ingen har stukket meg i ryggen så mange ganger som Tommy»

Flere i SV krever at partiledelsen rydder opp etter bråket om stortingslista i Finnmark. Nestleder Kirsti Bergstø har ringt rundt og sagt at en av favorittene til førsteplassen har dolket henne i ryggen, sier kilder til NRK.

Tommy Berg og Kirsti Bergstø

Tommy Berg og Kirsti Bergstø fotografert under fylkestinget i Harstad i 2019.

Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

Den profilerte Alta-politikeren Tommy Berg ble vraket under nominasjonen i Finnmark SV. Det skjedde etter en svertekampanje, og han tapte mot en kandidat som var foreslått til førsteplassen etter at fristen gikk ut.

Nå kommer det nye og mer konkrete anklager om hva nestleder Kirsti Bergstø gjorde i tida fram til nominasjonsmøtet.

Bergstø har ringt rundt til flere sentrale SV-ere i Finnmark og advart mot Tommy Berg, ifølge to sentrale kilder: Tidligere nestleder Marit Vambheim og nominasjonskomiteens leder Hanne Harila.

Melkebonde Hanne Harila

Hanne Harila er sterkt kritisk til nestleder Kirsti Bergstøs rolle i nominasjonen i Finnmark.

Foto: Arnstein Jensen / NRK

Begge har nå meldt seg ut av partiet i protest.

– Bergstø sa til meg at «det er ingen som har stukket meg i ryggen så mange ganger som Tommy». Hun har sagt det samme til flere andre; jeg har hørt det ordrett sitert, sier Vambheim.

– Dette bryter med den partikulturen vi snakker om ved alle anledninger: At vi skal snakke fram dem vi vil ha, ikke snakke ned andre eller gå ut mot personer.

Bergstø er opprinnelig fra Nesseby i Finnmark, men stiller nå til valg for Akershus. Vambheim mener nestlederen skal holde seg unna nominasjonen i andre fylker.

– Det er langt over streken med en sånn ringerunde. Hvis vi godtar dette, sier vi at det gjelder ulike standarder for ledelsen og andre, sier Vambheim.

Ingen kommentar

Kirsti Bergstø vil ikke kommentere påstandene. Hun viser til at SVs fylkeslag har satt ned et utvalg som skal vurdere alle klagene på nominasjonen i Finnmark.

«Da er det ikke naturlig at jeg kommenterer påstander om hva jeg skal ha sagt eller gjort på det nåværende tidspunkt», skriver hun til NRK.

Utvalget har frist i april. Det betyr at avgjørelsen deres kommer etter fristen for å levere liste til stortingsvalget, som er 31. mars, og dermed ikke får noen betydning.

Bjarne Rohde, Troms og Finnmark fylkesting, Harstad
Fotografert: 29. okt. 2019

Fylkesleder Bjarne Rohde får kritikk for å være unnvikende i striden i Finnmark.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

Tar ikke konflikten

Også Bjarne Rohde, som er leder av Troms og Finnmark SV, må tåle stadig kraftigere kritikk.

Fredag sa han til NRK at det ikke var kommet noen varsler med krav om å gjøre mer enn de faktisk gjorde.

– Jeg er sjokkert over at han Bjarne sa det han sa på fredag. Han vet han har fått forespørsler flere ganger om å gripe inn, sier Marit Vambheim.

Hun sikter blant annet til at nominasjonskomiteens leder ble skviset ut mens hun var gravid. En SMS som er delt med NRK, viser at Hanne Harila varslet fylkeslederen om dette den 26. november.

Hanne Harilas varsel om ukultur i Finnmark SV

Disse SMS-ene viser at Hanne Harila ba fylkesleder Bjarne Rohde om å gripe inn mot det hun mente var en skitten nominasjonsprosess i november og desember.

– Jeg vet det er flere som har bedt ham gripe inn. Jeg har gjort det muntlig.

Vambheim er sterkt kritisk til at Rohde ikke tok tak i konflikten.

– Han sier at ledelsen ikke skal blande seg inn, men Kirsti Bergstø som nestleder har jo blandet seg inn på den måten.

Ordfører på vei ut

Pål Gabrielsen er fungerende ordfører i Sør-Varanger, og han vurderer for tiden om han kan fortsette i partiet.

– Dette er ikke verdig SV. Partiet må be lederen i nominasjonskomiteen om unnskyldning, sier han.

– Det er gitt tydelig beskjed og varslet til fylkesstyret om hva som har skjedd. Da bør ledelsen straks rydde opp.

Gabrielsen synes Bjarne Rohde ga «et merkelig svar» da han fredag sa at det ikke var kommet andre varsler enn de som var fulgt opp.

– Jeg skal ikke gå ut og si at noen lyver, men jeg kan ikke skjønne hans oppfatning av det som har skjedd. Det strider mot SVs verdier og hvordan man skal oppføre seg. Da bør man som leder ta ansvar og reagere, uansett om man oppfatter det som et varsel eller ikke.

Gabrielsen slutter seg til kravet om et nytt nominasjonsmøte i tråd med vedtektene.

Han synes det er tragisk at flere ressurspersoner har meldt seg ut. Han vil se an hvordan partiledelsen tar tak i saken, men forventer at det skjer noe allerede på tirsdagens møte i sentralstyret.

Pål Gabrielsen

Pål Gabrielsen vil ha rask opprydding i SVs fylkeslag i Troms og Finnmark.

Foto: Kristina Kalinina / NRK

– Har du selv vurdert å melde deg ut?

– Dette er såpass alvorlig for partiet, helt på tvers av grunnverdiene våre, som feminisme og rettferdighet. Jeg vil vurdere å melde meg ut, ja.

– Har Bjarne Rohde fortsatt tillit hvis det ikke kommer en unnskyldning?

– Da bør han sterkt vurdere sin posisjon, sier Gabrielsen.

SV sentralt vurderer saken

Bjarne Rohde understreker overfor NRK at han har regnet nominasjonskomiteen som en helt selvstendig komité – som ikke er underlagt fylkesstyret.

«Eg har som nemnt tidlegare ikkje oppfatta dette som eit krav om å gripe inn overfor nominasjonskomiteen, eller på kva måte reint konkret det i fall skulle skje. Det gjeld også den nemnte SMS-en frå Hanne Harila 26. november», skriver han.

Styret i Vadsø SV la ned vervene og meldte seg ut av partiet. Men først klaget de saken videre til SV sentralt, etter at fylkeslaget ikke tok anklagene mer alvorlig.

Partisekretær Audun Herning skriver til NRK at de har fått en klage på gjennomføringen av nominasjonsmøtet i Finnmark. Mandag skal arbeidsutvalget i SV ta stilling til hvordan den behandles videre.