Hopp til innhold

Anker dommen i barnehagesaken: – En belastning for barna

30-åringen som ble dømt for overgrep mot 15 barn, anker dommen.

Barnehagesaken

Bistandsadvokat Ingunn Tøllefsen (til venstre) i samtale med forsvarerne Sven Crogh og Anja Støback Bjørsvik før rettsforhandlingene startet i barnehagesaken i Tromsø.

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / NTB scanpix

Mannen ble 6. januar dømt til forvaring i syv år og seks måneder for overgrep mot 15 barn i en barnehage i Tromsø. Overgrepene skjedde i en periode på tre år.

30-åringen har nå valgt å anke dommen. De mener straffen på syv år og seks måneder i forvaring er for streng.

Forsvarer Anja Støback Bjørsvik mener tingretten har lagt altfor liten vekt på tiltaltes innrømmelser i utmålingen av straffenivået.

– I dag finnes det ingen saker man kan sammenligne straffenivå med. I langt mer alvorlige saker enn dette har det vært idømt like streng straff. I tillegg mener vi at det er lagt for liten vekt på tiltaltes forklaring. Han har innrømmet forholdene tidlig under etterforskningen, og det burde vært gitt betydelig større strafferabatt enn det tingrettens meddommere har avsagt, sier Bjørsvik til NRK.

Innrømmet straffskyld

Den tidligere barnehageansatte ble pågrepet 6. mai i fjor. Bakgrunnen for pågripelsen var at et barn i barnehagen hadde fortalt hjemme om hendelser politiet ikke kunne la være å aksjonere på.

I løpet av rettssaken mot mannen i november og desember i Nord-Troms tingrett sa tiltalte seg skyldig i 23 av 26 punkter.

Retten dømte 30-åringen til en strengere straff enn aktors påstand som var forvaring i syv år med minstetid på fem år og seks måneder.

Fagdommeren mente passende straff var seks års forvaring, mens flertallet, altså meddommerne, gikk inn for en straff som var seks måneder lengre.

30-åringen ble også dømt til å betale til sammen 490.000 kroner i oppreisning til syv av barna.

– Det er klart det er belastende for de fornærmede dersom saken kommer opp på nytt igjen. De ønsker å bli ferdig med saken, sier Anniken Rye Holmboe, som var bistandsadvokat for fire av de fornærmede barna i tingretten.

Hvordan reagerer du på argumentasjonen fra forsvaret?

– Jeg har ikke sett anken, så det kan jeg ikke kommentere på nåværende tidspunkt.