Andres valg vil prege Gratangen

– Det er helt åpent hva folket i Gratangen kommer til å stemme om kommunesammenslåing. Det mener ordfører Eva Ottesen, som ikke vil spå utfallet av dagens folkeavstemning.

Likevel mener hun at mange kan ha blitt påvirket av andre kommuners valg.

– At svært mange kommuner har stemt nei til sammenslåing, kan farge avstemningen i Gratangen.

Etter at Salangen sa nei til sammenslåing, er det bare to alternativer. Det ene er å slå seg sammen med Narvik, det andre er å fortsette som egen kommune.

Men hva svaret blir, er vanskelig å spå, sier Eva Ottesen.