Andhøy må i retten på nytt

Påtalemyndigheten har anket frifinnelsen av Jarle Andhøy til Hålogaland lagmannsrett i Tromsø fordi de mener at Andhøy er en profesjonell aktør og burde visst om regelverket.

Jarle Andhøy

Eventyrer Jarle Andhøy, her i Nord-Troms tingrett, må igjen møte i retten for å ha brutt reglene for seiling i Antarktis.

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten (NTB/SCANPIX) / NTB scanpix

Jarle Andhøy ble i februar i år frifunnet i Nord-Troms tingrett etter en seiltur til Antarktis uten norske godkjenninger.

Han sto tiltalt for brudd på bilandsloven, og påtalemyndigheten mente Andhøy hadde ferdes sør for 60. breddegrad uten tillatelse.

Den omstridte ekspedisjonen fant sted i mars og april i fjor, Med på turen var blant andre komikeren Anne Kat. Hærland og artisten Petter Baarli.

Andhøy mente selv at han hadde fått tillatelse til ekspedisjonen fra argentinske myndigheter.

Nord-Troms tingrett fant at Jarle Andhøy ikke hadde gjort noe ulovlig, og skrev blant annet følgende:

«Jarle Andhøy har under enhver omstendighet grunn til å stole på at tillatelsen han fikk fra argentinske myndigheter kom fra riktig organ. Retten mener han har opptrådt aktsomt i så måte.»

Kan reglene

Etter dissens har retten funnet at saken skal behandles i Hålogaland lagmannsrett. Årsaken til anken er at de mener tillatelsen ikke er tilfredsstillende, ettersom de mener den ikke kommer fra rett myndighet i Argentina.

I mars fortalte de til NRK at Andhøy har seilt i disse områdene tidligere, og at han vet hva som kreves for å gjøre det.

I Nord-Troms tingrett ville påtalemyndigheten dømme ham til 30 dagers betinget fengsel og til å betale en bot på 45.000 kroner.

Tre rettssaker

Andhøy er to ganger tidligere bøtelagt for å ha brutt regelverket som er forankret i Antarktistraktaten. Den siste rettsrunden gikk helt til Høyesterett.

Andhøy brukte Nord-Troms tingrett og Hålogaland lagmannsrett som arena for å få ut dokumentasjon og detaljer om hva som skjedde da han under sin første ekspedisjon i 2011 mistet tre kamerater i et forlis.

I tillegg utfordret Andhøy og hans forsvarer meldeplikten og garantikravene ved å hevde at Havrettstraktatens bestemmelser om fri ferdsel på det åpne hav går foran Antarktistraktaten.

Dette var verken Nord-Troms tingrett eller ankeinstansen Hålogaland lagmannsrett med på. Andhøy ble bøtelagt med 45.000 kroner.

Høyesterett åpnet for å vurdere saken, men dommen i lagmannsretten ble opprettholdt.

– Da Jarle Andhøy tidligere har vært dømt mener vi avgjørelsen tingretten nå er kommet fram til er vanskelig å forene med tidligere avgjørelser. Slik det foreligger blir det vanskelig for norske myndigheter å følge opp sine forpliktelser i Antarktis, og det kontrollregimet man er forpliktet til å ha, sier statsadvokat Tor Børge Nordmo.