Andhøy dømt i Høyesterett

Jarle Andhøy må betale 45 000 kroner i bot for å ha seilt til Antarktis uten tillatelse. Det har Høyesterett bestemt i dag.

Jarle Andhøy

Jarle Andhøy dømt i Høyesterett.

Foto: Helge Carlsen / NRK

Sammen med fire andre, reiste Jarle Andhøy til Antarktis i januar 2012 for å finne ut hva som skjedde da seilbåten «Berserk» forliste på en tidligere ekspedisjon, og tre menn omkom.

Dømt i tingrett og lagmannsrett

Både Nord-Troms tingrett og Hålogaland lagmannsrett kom til at Andhøy ikke hadde de nødvendige tillatelser fra Norsk Polarinstitutt, og at turen derfor var ulovlig.

Begge instanser dømte Andhøy til en bot på 45 000 kroner.

Satte sin lit til Høyesterett

Etter dommen i lagmannsretten sa Andhøy at han mente dommen inneholdt formuleringer som kunne føre til at Høyesterett kom til en annen konklusjon.

– Jeg synes at dommen i lagmannsretten inneholder selvmotsigelser, og jeg tror at dette kommer til å bli et interessant juridisk problem for Høyesterett, sa Jarle Andhøy i november i fjor.

I dag har altså Høyesterett kommet til at turen var ulovlig, og har opprettholdt dommen fra de lavere instansene.

Tilfreds aktor

Lars Fause

Førstestatsadvokat Lars Fause er tilfreds med dommen fra Høyesterett. Han sier at dette har vært en komplisert sak.

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / SCANPIX

Det var førstestatsadvokat i Troms og Finnmark, Lars Fause, som aktorerte saken i tingrett, lagmannsrett og Høyesterett. Han er tilfreds i dag.

– Dette har vært en meget spesiell sak, og jeg er glad for at dommerne i Høyesterett er enig i mine vurderinger, sier han.

– Saken er jo også historisk, siden det er første gang en norsk borger er dømt for brudd på lover og forskrifter angående Antarktis, og det er første gang Høyesterett behandler en slik sak. Det dreier seg om kompliserte juridiske spørsmål, som også omhandler menneskerettigheter og folkerett, sier førstestatsadvokaten.

Enstemmig rett

Jarle Andhøy og hans forsvarer mener at Andhøy ikke har brutt noen av lovene og forskriftene som gjelder i Antarktis, fordi seilasen foregikk på åpent hav, og at en slik aktivitet kommer inn under flere unntaksbestemmelser.

Førstvoterende i Høyesterett, dommer Kristin Normann, er ikke enig i dette. I dommen skiver hun: «Båten befant seg så nær land at mannskapet var i stand til å vurdere fortøyningspunkter og depoter. Jeg er etter en samlet vurdering kommet til at den beskrevne aktiviteten ikke naturlig faller under unntaket knyttet til fri seilas på åpent hav.»

De fire andre dommerne var enig i dette, og den enstemmige dommen blir at anken forkastes.

–Nederlag for Norge

– Dette er et nederlag for Norge som sjøfartsnasjon. Det sier Jarle Andhøy til NRK, etter at han er blitt kjent med dommen fra Høyesterett. Han mener fremdeles at Norge ikke har noen rett til å begrense folks ferd i dette området.

Til NTB sier Andhøy i dag at de nå vurderer å få saken fremmet for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.