Hopp til innhold

Anbefaler strengere regler på Svalbard: – Den økte turismen har helt klart negative effekter

Turistene på Svalbard belaster vegetasjon, infrastruktur og dyreliv. Derfor bør innføres strengere regler for dem som driver turisme, anbefaler Norsk institutt for naturforskning.

Turister ved Barentsburg på Svalbard.

Turister strømmer til Svalbard. Her er turister på scootertur ved Barentsburg på Svalbard.

Foto: John Mcconnico / AP

Turismen på Svalbard har økt kraftig de siste åra. Bare i 2019 kom rundt 150 000 mennesker på besøk, viser tall fra Sysselmannen på Svalbard og reiselivsorganisasjonen Visit Svalbard.

Nå har Norsk institutt for naturforskning sett nærmere på hva slags fotavtrykk turistene setter igjen på øygruppa. Det er forskerne Hogne Øian og Bjørn Kaltenborn som har gjennomført en såkalt litteraturstudie. Det betyr en gjennomgang av eksisterende forskning på området.

Dette er noen av funnene forskerne har gjort:

  • Der cruiseturistene går i land blir vegetasjonen slitt.
  • Kulturminner rammes av erosjon, som følge av blant annet økt turistaktivitet.
  • Infrastrukturen i Longyearbyen overbelastes ved cruisebesøk.
  • Skutertrafikk forstyrrer dyreliv, som fjellrev og isbjørn.

– Den økte turismen har helt klart negative effekter, sier forskeren Hogne Øian til NRK.

Ifølge NINA-forskeren er spesielt cruisetrafikken en utfordring. Han viser blant annet til stedene hvor turistene har lov til å gå i land:

– Stedene for ilandstigning er områder med mye sårbar natur. Slitasje på vegetasjon er et problem. I dette klimaet regenereres vegetasjon veldig sakte. Konsekvensene kan bli jorderosjon, sier Øian.

Snøskutere på Svalbard

Turister på skutertur på Tempelfjorden som er den innerste delen av Isfjorden på Svalbard.

Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Vil ha konsesjonskrav for turistbedrifter

Regjeringen har allerede varslet strengere regler for turismen på Svalbard. Det mener også Norsk institutt for naturforskning er nødvendig.

Blant annet bør man se nærmere på den utstrakte bruken av snøskuter, skriver forskerne i rapporten. Det bør også vurderes et krav om konsesjon for dem som skal drive med turisme, og gjennom det et juridisk ansvar for forsvarlig ferdsel

Fortsatt er kunnskapsbehovet om stort. Derfor bør man følge «føre var»-prinsippet, selv om det blir et dilemma for politikerne, sier Øian.

– I dagens politikk er det et klart mål å bevare Svalbard som en villmark. Da får man et dilemma med satsing på turisme. Hvis man ikke klarer å begrense antallet og styre turistenes adferd, kan det bli vanskelig å nå målsettingen, sier NINA-forskeren.

Øien viser også til at klimaendringene er relativt dramatiske på Svalbard og i resten av Arktis. Endringene vil kunne føre til både flora og fauna blir enda mer sårbare for ferdsel.

Cruiseskip ved Svalbard

Her er et cruiseskip på besøk i en av fjordene på Svalbard.

Foto: Jørn Norstrøm / NRK

– Mangler dokumentasjon

Sysselmannen på Svalbard vil så langt ikke kommentere innholdet i rapporten. Men miljøvernsjef Morten Wedege sier til NRK at rapporten vil bli del av det såkalte kunnskapsgrunnlaget for den videre forvaltningen av turismen på øygruppa.

Aeco, som organiserer ekspedisjonscruise-selskapene i Arktis, mener rapporten mest av alt viser behovet for mer kunnskap. Daglig leder Frigg Jørgensen bruker følgende eksempel fra rapporten:

– Det uttrykkes en bekymring for at økt ilandstigning kan ha en negativ effekt. Men man har ingen dokumentert studie på at det faktisk har en negativ effekt, sier Jørgensen.

Hun mener likevel at rapporten har verdi, fordi den peker på de potensielle konsekvensene av turismen. Hun støtter også anbefalingene om strengere regler.

– Også denne industrien må være underlagt en form for kontroll, og krav til kompetanse og kvalitet, sier Jørgensen.

Hun mener man må være helt sikre på at kvaliteten er der den skal være, av hensyn til sikkerhet, miljø og samfunn.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark

NASA BOOMS balloon skutt opp fra Kiruna, flyvende på blå himmel.

Enorm forskningsballong observert flere steder i nord

Eva Milch sitter foran symaskinen. Hun skal snart begynne å sy gjenbruksbind.

Eva (84) syr bind for å holde afrikanske jenter på skolen

Det ble noe litt annet en sei som gutta på M/S Båragutt måtte kutte løs på jobben.

Hjalp knølhvalen fri: – Takk for hjelpa