Hopp til innhold

Klinikksjef mener utredning er unødvendig – vil avprivatisere luftambulansen

Regjeringen vil utrede en statlig overtagelse av luftambulansen, men ved Nord-Norges største sykehus mener man tiden for utredninger er forbi.

Jon Mathisen, klinikksjef akuttmedisinsk klinikk, Universitetsshykehuset Nord-Norge

FULL OFFENTLIG DRIFT: Klinikksjef ved Akuttmedisinsk klinikk i Tromsø Jon Mathisen, mener tiden er inne for at staten overtar både ambulansefly og -helikopter i Norge.

Foto: Marita Andersen/NRK

– Vi mener at riktig vei videre er en offentlig drift av hele luftambulansetjenesten på linje med øvrige spesialisthelsetjenester.

Det sier sjef ved Akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Jon Mathisen.

Denne klinikken organiserer luftambulansetjenesten. Det er i Nord-Norge ambulansefly brukes mest, på grunn av lange avstander. Disse flys i dag av vingene til det private selskapet Babcock SAA.

Men nå kan det være slutt på at private selskaper kjemper om kontrakten gjennom anbud. Regjeringen har varslet at de vil utrede en statlig overtagelse av luftambulansetjenesten.

«Offentlig drift, snarest mulig»

Helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol

Helseminister Ingvild Kjerkol antyder at prosessen med statlig overtagelse av luftambulansen, kan bli tidkrevende.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden

Den forrige regjeringen ville at luftambulansen fortsatt skulle være på private hender. Det synspunktet fikk de bekreftet av sin egen ekspertgruppe. De anbefalte at ordningen med anbud skal videreføres.

I et høringssvar til ekspertgruppens rapport skrev i sommer Akuttmedisins klinikk ved UNN de heller ønsker «fullverdig offentlig drift snarest mulig». Klinikken mener det med andre ord ikke er behov for nye og tidkrevende utredninger.

Det mener de fortsatt:

– Strengt tatt er det ikke det, men vi er fortsatt fornøyd med at den nye helseministeren har tatt tak i dette, sier Mathisen.

Luftambulanse, Finnmark. Babcock sitt fly.

PRIVAT HELSE: Ambulanseflytjenesten flys i dag av det private selskapet Babcock SAA.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Kan bli lang prosess

Helseminister Ingvil Kjerkol sier at målet er et sikre et godt luftambulansetilbud til befolkningen over hele landet.

– Derfor må vi utrede dette grundig, og sørge for at vi kjenner alle konsekvenser av det vi eventuelt til slutt foretar oss, sier hun.

Babcock har imidlertid kontrakt frem til 2027, og lite tyder på at det offentlige overtar luftambulansen ved det første.

Tone W. Trøen

IKKE OVERRASKET: Tone Trøen og Høyre er ikke overrasket over at regjeringen vil ha statlig drift av luftambulansen.

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

– Vi har ikke lagt en fremdrift på vårt arbeid. Denne regjeringen har eksistert i knapt ei uke. Men det er klart, vi er nødt til å ta hensyn til dagens kontrakt og lengden på den. Vi må se det i sammenheng slik at vi ikke gjør oss sårbare og risikerer at tjenesten blir usikker, sier Kjerkol.

Høyre: – Typisk Ap

Høyre er derimot ikke imponert over at regjeringen ved Arbeiderpartiet omfavner statlige løsninger.

– Dette er ikke overraskende, for Arbeiderpartiet virker å mene at mer statlig drift er løsningen på mange områder, sier Tone W. Trøen.

Hun er helsepolitisk talsperson i Høyre, og leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Trøen viser til ekspertgruppen som i mars i år anbefalte at dagens ordning skal føres videre.

– For Høyre er det viktig at helsetjenestene bidrar til god og trygg pasientbehandling. Det gjelder også for ambulanseflytilbudet.

Håper utredningen blir kort

Leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen foran Universitetssykehuset Nord-Norge.

Leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, er glad for signalene som kommer fra regjeringen.

Foto: Jørn Inge Johansen

Som NRK skrev i fjor mener mange fagforeninger, i likhet med AMK, at tiden for utredninger er over. Fagforeningene vil heller ha offentlig drift, og dét så fort som mulig.

Lill Sverresdatter Larsen, leder av Norsk Sykepleierforbund, er likevel positiv til regjeringens signaler. Selv om det betyr en ny utredning.

– Vi har respekt for behovet av en utredning, men vi håper den blir kort. Vi håper også de bruker det kunnskapsmaterialet som allerede ligger både nasjonalt og internasjonalt. Så ja til statlig overtagelse av luftambulansen, sier hun.

Anbudsprosessen som førte til at britiske Babcock overtok ambulanseflytjenesten, er blitt sterkt kritisert. Årsaken er at selskapet var best på pris, men bare fjerde best på kvalitet.

Da selskapet i 2019 overtok driften av ambulanseflyene fulgte en lengre periode med store oppstartsproblemer. Det var både forsinkelser, bemanningsproblemer og fly som ble satt på bakken.

Leder av Norsk overlegeforening, Geir Arne Sunde, mener det som nå er viktig er at man unngår en ny anbudsprosess.

– Det er viktig for tjenesten med en god og bred behandling. At man får gode faktagrunnlag på bordet. Det er ingen ting som haster i denne saken. Vi kan ta oss god tid og gjøre en skikkelig utredning. Legeforeningen vil selvsagt bidra inn i det, sier han.

Ambulansehelikopter lander ved Sykehuset Namsos

Ved Nord-Norges største sykehus vil man ha bort dagens operatør av ambulansehelikoptrene, og staten inn.

Foto: Joar Elgåen / NRK

Vil ha bort ideell aktør

Luftambulansetjenesten inkluderer også helikopter. Disse er i dag i drift av den ideelle aktøren Norsk Luftambulanse, og deres datterselskap med omtrent samme navn. Da AMK ved UNN ga sitt høringssvar, gikk de sterkt imot denne type drift.

De mener operatøren har fått et «tidsubegrenset monopol» på tjenesten. «På statens og fellesskapets regning.»

– Det er ikke stiftelsen som drifter helikoptrene i dag. Det er et selskap, påpeker Jon Mathisen ved UNN.

Akuttmedisinsk klinikk ved UNN mener operatørbyttene av både fly og helikopter dreier oppmerksomheten seg bort fra utviklingen av tjenesten og den daglige driften.

Anbudsprosessene preger virksomhetene i lang tid, både før og etter nye operatørskifter, sier Mathisen.

– Derfor er vi glade for at det nå er et politisk signal om at denne tiden sannsynligvis er forbi.