Hopp til innhold

Amerikanske styrker med flere operasjoner i nord

Forsker mener USA nå er i ferd med bruke samme militære tilnærming mot Russland som mot Kina. Norges forsvarsminister innrømmer økt rivalisering mellom stormaktene i våre nærområder.

RC-135U Combat Sent and RC-135V/W Rivet Joint

SPIONERTE: Denne uken fløy det amerikanske etterretningsflyet RC-135U fram og tilbake over øvingsområdet i Barentshavet til den russiske Nordflåten.

Foto: US Air Force

Den siste uka har USA hatt en rekke spesielle operasjoner i Norge, eller i våre nærområder. Et tokt med B52-bombefly langs norskekysten var en klar styrkedemonstrasjon.

US Navy gikk også til det uvanlige skritt å offentliggjøre bilder av en av USAs mest hemmelige ubåter i overflatestilling ved Tromsø.

Samtidig var et amerikansk spionfly på tokt utenfor den russiske marinens viktigste baser på Kola. Og amerikanske spesialstyrker har trent på Ørlandet.

Fredag trente Amerikanske bombefly over alle Natos 30 medlemsland, deriblant Norge, opplyser Forsvaret, ifølge NTB.

Stormaktsrivalisering

Forsker Paal Sigurd Hilde ved Institutt for forsvarsstudier mener at dette skjer for å oppfylle National Defense Strategy, president Donald Trumps forsvarsstrategi fra 2018.

Donald Trump

President Donald Trump har utpekt Kina og Russland som USAs viktigste «strategiske konkurrenter».

Foto: ALEX WONG / AFP

– Det framstår som at USA i større grad har begynt å bruke samme tilnærming mot Russland som mot Kina. I Stillehavsregionen har USA lenge brukt både fly og fartøy til å signalisere sine synspunkter overfor Kina.

– Er dette en beskjed fra USA til Russland om at USA ønsker å vise muskler mot Russland i våre områder?

– Ja, det er en beskjed fra USA til Russland om at USA har evne og vilje til å forsvare sine egne interesser og landets allierte om det skulle trenges. Russland gjør det samme.

Paal Sigurd Hilde

Forsker Paal Sigurd Hilde ved Institutt for Forsvarstudier mener besøket av den amerikanske ubåten USS Seawolf var spesielt fordi den normalt er stasjonert i Stillehavet. Det er bare tre av samme type.

Foto: Institutt for forsvarsstudier

Ubåtbesøket var styrkedemonstrasjon

RC-135U Combat Sent er et amerikansk etterretningsfly stasjonert i Nebraska.

Onsdag fløy det fram og tilbake mellom Finnmark og utløpet av Kvitsjøen. Flyet passerte flere ganger over øvingsfeltet for den russiske Nordflåten.

Nær havområdet var også en av den amerikanske marines stoltheter.

Forrige fredag offentliggjorde nemlig marinen de første bildene på fem år av den atomdrevne ubåten USS Seawolf. Da lå den ved Tromsø. Ubåten er til vanlig stasjonert i Stillehavet.

Ubåten kan ha opptil 50 våpen om bord. I pressemeldingen fra den amerikanske marinen blir det ikke lagt skjul på at det er en styrkedemonstrasjon.

– Ankomsten av Seawolf er et tillegg til vår allerede robuste evne til å drive krigføring under havoverflaten, og viser vår fortsatt forpliktelse til maritim sikkerhet og avskrekking i hele regionen, ifølge kommandør Anthony Carullo.

USS Seawolf

Det er fem år siden det er offentliggjort bilder av den amerikanske ubåten USS Seawolf. Ubåten lå i overflateposisjon ved Tromsø.

Foto: US Navy

Midt mellom stormaktene

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen skriver i en uttalelse at Norges geografiske beliggenhet er av økende strategisk betydning, og vil kunne være spesielt utsatt for stormaktenes ulike interesser.

Bakke-Jensen peker likevel på at Norge har retningslinjer for alliert aktivitet i Norge, og mener det er god dialog med allierte om aktivitet i internasjonalt farvann og luftrom nært Norge.