Amerikanske familier har flyttet til Vardø: – Vil provosere Russland

I forbindelse med opprustning av etterretning mot Russland, har amerikanske familier for første gang bosatt seg i Vardø. – Det er ikke god norsk politikk, mener oberstløytnant Tormod Heier.

Amerikanske arbeiderne deltar i snøballkonkurransen Yukigassen.

SNØBALLKRIG: Amerikanere deltok i snøballkonkurransen Yukigassen i Vardø i mars.

Foto: Dan Tore Jørgensen / Dan Tore Jørgensen

I denne artikkelen er det foretatt noen endringer etter første publisering. Det er tydeliggjort at den amerikanske bosettingen ikke er fast, men av midlertidig karakter. I tillegg er det fjernet enkelte opplysninger om amerikanerne som ikke er nødvendig for å belyse saken.

De amerikansk-norske Globus-radarene i Vardø har lenge vært omdiskutert.

Vardø er bare 28 kilometer fra Russland, nært de viktigste militære anleggene i landet på Kolahalvøya. Russland har minst to ganger simulert flyangrep mot radaranleggene i byen.

Nå har amerikanske familier bosatt seg i i Vardø for å oppføre en helt ny etterretningsradar.

– I forbindelse med oppgradering av Globus-systemet vil det være behov for at teknisk personell fra USA i perioder er til stede for å foreta installasjon. Noen av disse har gjort personlige valg om å ta med seg familiene sine. I installasjonsperioden fram til radaren er operativ, vil det være et varierende antall amerikanere i Vardø, sier kommunikasjonssjef Ann-Kristin Bjergene i Etterretningstjenesten.

Hun presiserer at tilstedeværelsen er midlertidig inntil Globus-arbeidet er ferdig, og at det varierer hvor lenge de enkelte har planlagt å oppholde seg i Vardø.

De siste årene har stasjonering av amerikanske soldater på Værnes ved Trondheim og i Troms ført til omfattende debatt om påstått endring av norsk forsvarspolitikk og kraftige russiske reaksjoner.

Bygging av Globus III

Her bygges Globus III i Vardø.

Foto: Bård Wormdal

–Vil bli oppfattet som provokasjon

Oberstløytnant Tormod Heier ved Forsvaret høgskole forventer nye reaksjoner fra Russland.

– I prinsippet er det slik at alt som avviker fra et kjent mønster vil bli oppfattet som en provokasjon og et avvik. Altså det som ikke følger de lange linjene i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, og som bryter med de forutsigbare signalene som Norge sender til Russland.

– Er det avvik med amerikanske familier som bor i Vardø?

– Ja, det er et avvik. Et avvik vil raskt bli lagt merke til i et av de mest sensitive militære områdene i hele verden.

Heier, Tormod Oblt

Oberstløytnant Tormod Heier mener det ikke er god norsk politikk å tillate amerikansk bosetting i Vardø.

Foto: Forsvaret

Høyres forsvarspolitiske talsperson Hårek Elvenes har ingen betenkeligheter. Elvenes understreker betydningen for Norge av etterretningssamarbeidet med USA.

– Det er ingen dramatikk i at nære allierte samarbeider på etterretningssiden. Det er ikke nytt. Det trygger sikkerheten, sier Hårek Elvenes.

Amerikanerne del av samfunnet

Det har vært sterke begrensninger for amerikanere ved de norsk-amerikanske etterretningsstasjonene i Øst-Finnmark.

I flere tiår har de kun vært på korte opphold i fylket. Dette i tråd med norsk politikk om ikke å provosere Russland.

Globus 2-radaren i Vardø

Etterretningsanleggene ligger nært bebyggelsen i Vardø.

Foto: Knut-Sverre Horn

Tormod Heier ved Forsvarets høgskole mener amerikansk bosetting ikke er god norsk politikk.

– Jeg tror ikke det. Jeg tror det beste hadde vært å sende norske operatører til USA for opplæring der, slik at de kunne ha gjort jobben. Det ville både Russland, USA og Norge vært tjent med.

– Unødig spenning i nord

Også SVs utenriks- og forsvarspolitiske talsperson, Audun Lysbakken, mener at dette er uklok politikk.

– Summen av den amerikanske tilstedeværelsen i nord, soldatene på Værnes og i Bardufoss, og Norges avhengighet av amerikansk teknologi og kompetanse gjør oss sårbare. I tillegg bidrar det til unødig spenning i nord, når all vår energi burde gått med på beroligelse og dialog, sier han.

Øvde på angrep av Vardø

De siste to årene har russiske kampfly simulert angrep på de amerikansk-norske radaranleggene i Vardø to ganger.

Foto: Forsvaret

Leder av Rødt, Bjørnar Moxnes, mener regjeringen må sette norske sikkerhetsinteresser først.

– Det er viktig og riktig at Norge driver etterretning overfor Russland for å holde oss informert og trygge freden, sier Moxnes.

– Men dersom man nå lar USA blande seg inn i etterretningsvirksomhet på norsk jord som Norge før hadde kontroll på, så kan det føre til det motsatte – nemlig økt konfliktnivå og mindre trygghet.

Utenriksdepartementet henviser til Forsvarsdepartementet for kommentarer. Forsvarsdepartementet har ikke har svart på NRKs henvendelse.