Amerikanske bombefly i øvelse fire steder nær Russlands grense

I de to siste ukene har strategiske bombefly av typen B-52 hatt øvelser langs den russiske grensa over både Barentshavet, Østersjøen, Svartehavet og Stillehavet – samtidig.

190314-F-TF218-1065

De siste ukene har amerikanske bombefly hatt øvelser i nærområdene til de russiske grensene i ulike deler av verden. Bildet er fra en annen anledning i 2018.

Foto: Tech. Sgt. Emerson Nuñez / 100th Air Refueling Wing Public

– Når amerikanske bombefly flyr så nærme den russiske grensa fra alle kanter, fremstår dette som en ren styrkeoppvisning og provokasjon fra amerikansk hold, sier Kirsti Bergstø, nestleder i SV.

Hun synes det er dypt problematisk at amerikanske bombefly også har vært på øvelsestokt over Barentshavet, og at det er uklokt å ønske amerikanerne velkommen slik den norske regjeringen gjør.

– Regjeringen har mistet balansepunktet mellom det å være et Nato-land og et naboland til Russland, sier Bergstø.

Hun er kritisk til at Norge, gjennom Nato, oftere viser militære muskler overfor Russland.

Kirsti Bergstø

Nestleder i SV, Kirsti Bergstø, mener det er problematisk at Norge hilser amerikanerne velkommen, og gjennom Nato-samarbeidet viser muskler overfor Russland.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Helt normalt

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen svarer at de amerikanske B52-flyene er en del av Natos felles øvelse og kollektive forsvar. Det er ikke spesielt at bombeflyene øver i Barentshavet.

– Nato er en forsvarsallianse. Det å vise at vi øver sammen er å vise samhold. Det virker stabiliserende og er et tydelig signal om at vi øver på et kollektivt forsvar. Det er også beroligende og avskrekkende.

Han bekrefter at et amerikansk B-52 fly har hatt øvelse i internasjonalt luftrom i Barentshavet i forrige uke, og at det amerikanske forsvaret har hatt god dialog med den norske regjeringen god tid i forkant.

B-52 har kapasitet for atomvåpen, men slike våpen er ikke om bord under normale øvelser.

Det var aldrimer.no som omtalte saken først.

Flyvninger på Twitter

Det er twitter-kontoen MIL-radar som melder om flyvningene av amerikanske B-52 fly på fire ulike steder nært den russiske grensa de siste ukene.

Nylig har flere amerikanske B-52 fly flyttet base fra Louisiana i USA, til Fairford i England.

Ifølge det amerikanske luftforsvaret er den fremskutte basen i England en del av treningen USA har sammen med sine allierte i Europa.

Twitter-kontoen er allment betraktet som en troverdig kilde.

Laster Twitter-innhold
Laster Twitter-innhold
Laster Twitter-innhold

Øver mer

At amerikanske og russiske bombefly oftere er på øvelser i Barentshavet er en del av det nye situasjonsbildet mellom øst og vest, sier redaktør for the Independent Barents Observer, Thomas Nilsen.

– Det er jo dit vi har kommet i 2019; at USA flyr strategiske bombefly nært opptil Russland sine grenser, og at Russland flyr tilsvarende strategiske bombefly opp mot grensene til USA. Særlig i nord.

Han sier det ikke første gang at B-52 flyr i Barentshavet, men det spesielle i forrige uke var at man fløy både over Barentshavet, de baltiske områdene og over Svartehavet samtidig.

– Man kom litt nærme Russland fra mange områder. Det er et nytt situasjonsbilde.

Nilsen vil beskrive øvelsene til de amerikanske bombeflyene som udramatiske, men mener det sender et uheldig signal til Russland og Kreml.

– Det er litt uklokt av USA å gi kreftene i Kreml i Moskva argumentene de trenger for å kunne si at NATO kommer tett opptil Russlands grense. Man viser muskler, og da viser den andre parten muskler tilbake.

180831-N-PJ626-0825

I midten ser man et amerikansk B-52 fly som flyr over en hangarskipsgruppe med skipet USS Ronald Reagan (CVN 76) i spissen. Bildet er fra 31. august 2018.

Foto: MC3 Erwin Miciano / U.S. Navy

Fører til økt spenning

Kirsti Bergstø mener regjeringen heller bør bruke krefter på å sikre suverenitet i egne områder istedenfor å bejuble amerikansk tilstedeværelse lenger nord.

I politikken som føres nå er det flere amerikanske styrker på norsk jord, med øvelser enda lenger nord og større øvelser.

Hun mener regjeringen fører en «kaldkrigretorikk» som øker spenningen i nord, istedenfor et tettere naboskap og økt forståelse.

– De som bærer kostnaden ved dette er folk som bor i nord. I tillegg er Norge, ut ifra et sikkerhetspolitisk ståsted, er tjent med en helt annen tilnærming.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen besøkte KNM "Helge Ingstad" på Haakonsvern

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier at det at de amerikanske bombeflyene er på tokt bandt annet i Barentshavet, er et tydelig signal om at Nato øver på et kollektivt forsvar.

Foto: Simon S. Brandseth / NRK

Skal vise litt muskler

– Å vise muskler gjennom Nato er en del av regjeringens politikk, svarer forsvarsminister Bakke-Jensen.

Han sier dette er en del av forsvarspolitikken.

– Vi baserer jo forsvaret vårt på et sterkt nasjonalt forsvar og det å være en del av en sterk forsvarsallianse.

Laster Twitter-innhold

Nyheter fra Troms og Finnmark

Gunnar Grindstein

Se Nordnytt med programleder Gunnar Grindstein

Se Nordnytt med programleder Gunnar Grindstein