Hopp til innhold

Amerikansk atomdrevet angrepsubåt tilbake i Tromsø

– Havnebesøkene fra amerikanerne er kjente og planlagte. De vil komme med jevne mellomrom. Vi kan regne med mellom 5–10 havneanløp i året, sier FOH til NRK.

Ubåt Tønsnes

En amerikansk ubåt i Virginia-klassen har selskap av stridsbåten «KNM Oddane» fra Kystjegerkommandoen. I tillegg får ubåten loshjelp av taubåten «Lupus» fra Tromsø havn.

Foto: Eskild Johansen / NRK

– Vi kan bekrefte at en amerikansk ubåt er på besøkt i Troms, sier Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) til NRK.

De ønsker ikke å oppgi flere opplysninger om fartøyet, som mandag klappet til kai ved Tønsnes utenfor Tromsø.

FOH ønsker heller ikke å kommentere hvordan sikkerheten er organisert ved kaien.

Etter det NRK kjenner til er det snakk om en amerikansk atomdrevet angrepsubåt av Virginia-klassen.

Tønsnes havn er en kommunal kai som disponeres av forsvaret under flåtebesøk.

Ubåten kom seilende inn fra nord gjennom Ullsfjorden mandag morgen. Skipet ble møtt av taubåter fra Tromsø havn og en av sjøforsvarets Stridsbåt 90.

Stridsbåten «KNM Oddane»» er bemannet med et lag fra Kystjegerkommandoen fra Trondenes utenfor Harstad. De en del av vaktsikringen for ubåten mot havsiden.

Heimevernet stiller med soldater fra en av HV-16s innsatsstyrker. De har ansvar for sikring av kaianlegget under besøket.

19. april i år var sist Tromsø fikk besøk av en amerikansk ubåt.

Tønsnes havn – atomubåt

En soldat fra HV-16s innsatsstyrke under et tidligere ubåtbesøk i 2021.

Foto: Rune N. Andreassen

Varslet anløp

Ifølge Reidar Flasnes, som er talsperson hos FOH, er dette et planlagt besøk.

– Havnebesøkene fra amerikanerne er kjente og planlagte. De vil komme med jevne mellomrom. Vi kan regne med mellom 5–10 havneanløp i året, sier Flasnes.

Flasnes sier tilstedeværelsen av NATO-fartøy i norske havområder er viktig for Norge.

– De bidrar til å sikre rett til fri ferdsel i våre havområder. I tillegg viser dette også samhold mellom Norge og våre allierte, til resten av verden, mener han.

Han understreker at de hyppige havnebesøkene er et tegn på at allierte land vender blikket mot nordområdene.

– De ønsker også å være til stede for å øve sammen med sine allierte. Dette er kjærkomment fra vår side, påpeker Flasnes.

Siste fra Troms og Finnmark