Hopp til innhold

Ambulanselærling valgt inn i Kirkemøtet

Nå er det klart hvem som er valgt til å sitte i bispedømmeråd og Kirkemøtet fra 2024 til 2027.

I tillegg er det valgt en prest og en lek kirkelig tilsatt i hvert bispedømme.

Biskopen som ikke er på valg, er også medlem. I de tre nordligste bispedømmene er det valgt tre samiske representanter og i Oslo er det en representant fra døvekirken.

Kirkemøtes medlemmer i Nord-Hålogaland:

 • Christel Benedicte Eriksen, f. 1964, Overlege (Åpen folkekirke)
 • Marta Kristine Ims, f. 1975, Adjunkt (Nominasjonskomiteens liste)
 • Kai Krogh, f. 1948, Psykologspes./pensjonist (Åpen folkekirke)
 • Oddgeir Sølvfæstersen, f. 1984, Konsulent (Frimodig kirke)
 • Miriam Zahl, f. 2004, Ambulanselærling (Nominasjonskomiteens liste)
 • Truls Olufsen-Mehus, f. 1982, Prosjektleder (Bønnelista)
 • Tove Karoline Knutsen, f. 1951, Musiker/pensjonist (Åpen folkekirke)
 • Nordsamisk representant (velges på samisk kirkelig valgmøte i oktober)
 • Gaute Norbye, f. 1968, Sokneprest, Kvaløy (prest)
 • Anne Marit Norbakken Prestø, f. 1972, Kateket, Målselv (lek kirkelig tilsatt)
 • Olav Øygard, f. 1956 (biskop)