Alvorlig refs av UNN: Tok ikke blodforgiftning på alvor

Pasienter ved UNN i Tromsø fikk for sein behandling mot blodforgiftning. Det var heller ikke tilstrekkelig med legekompetanse i akuttmottaket. Ledelsen har kjent til det - og legger seg nå flat.

Tor Ingebrigtsen

- Forsinket antibiotikabehandling kan få alvorlige konsekvenser, innrømmer administrerende direktør Tor Ingebrigtsen ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Foto: Ørjan Hansen / NRK

Det kommer fram i en tilsynsrapport som fylkesmannen har laget på vegne av Helsetilsynet ved landsdelens største sykehus. Tilsynet foregikk fra september i fjor til mars i år. Rapporten er omfattende og svært detaljert. Sykehuset får kraftig kritikk for flere alvorlige forhold på akuttavdelinga ved sykehuset.

– Tas på alvor

– Blodforgiftning (sepsis) er en livstruende tilstand og forsinket antibiotikabehandling kan få alvorlige konsekvenser. Jeg er lite fornøyd med at vi ikke klarer å starte behandling fort nok, sier administrerende direktør Tor Ingebrigtsen ved UNN til NRK.–

– Dette var et viktig tilsyn. Det har vært en vekker for oss, som var nødvendig, sier han.

Han varsler at sykehuset nå setter i verk flere tiltak for å rette opp i forholdene og sikre at pasienter med blodforgiftning får riktig og tidsnok behandling.

En blodprøve

Flertallet av pasienter med blodforgiftning, som er bakterier og betennelse i blodet, fikk ikke behandling med antibiotika innenfor fastsatte tidsfrister.

Foto: Alexander Fredriksen / NRK

Tre store avvik

Tilsynet har avslørt at flertallet av pasienter med blodforgiftning, som er bakterier og betennelse i blodet, ikke fikk behandling med antibiotika innenfor tidsfrister fastsatt av sykehuset og i nasjonale retningslinjer.

Ni av 16 pasienter med rød hastegrad ble undersøkt av lege senere enn 15 minutter etter ankomst til sykehuset. ni av 18 pasienter med alvorlig blodforgiftning måtte vente over to timer før de fikk antibiotika. 14 av 18 ventet over en time.

Av rapporten går det videre fram at det mangler klare rutiner for behandling av sepsis i akuttmottaket. Uerfarne leger bruker lang tid på å undersøke og beslutte igangsetting av behandling. Akuttmottaket er ofte fullt, og det går lang tid før sengepostene tar imot pasienter.

Manglende legekompetanse

UNN får også refs for at det ikke er tilstrekkelig legekompetanse tilgjengelig i akuttmottaket, slik at oppstart og behandling av pasienter med sepsis (blodforgiftning) kan gjennomføres innenfor tidsfristen.

– Dette er også et avvikt vi er lite fornøyd med. Vi har over tid nå jobbet med å styrke kompetansen i akuttmottaket. Vi har opprettet en mellomvakt i indremedisin. Det har vært et framskritt. Tilsynet har likevel avdekket et forbedringspotensial. Vi har derfor startet en prosess for å forbedre vaktordninga, sier UNN-direktøren.

– Ledelsen visste

Det kanskje mest alvorlige er at sykehusledelsen har kjent til at sepsispasienter får forsinket behandling med antibiotika, uten å ha satt i verk tilstrekkelig korrigerende tiltak.

– Det er dessverre også riktig. Det har vært en utfordring som vi har jobbet med over tid, men vi ikke har klart å løse problemene på dette området for nok, sier Ingebrigtsen.

Årsakene er sammensatt og nokså komplekse. Vi har en rekke tiltak på gang for å løse dette, sier adm. dir. Tor Ingebrigtsen ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

Les rapporten: https://www.helsetilsynet.no/upload/tilsyn/troms/sepsis_landsomfattende_UNN_hf_2017.pdf