Hopp til innhold

Småkommuner i nord blør – ​​​​​​​de unge krever utdanning og jobb for å bli

Statsministeren frykter konsekvensene av at det bor stadig færre folk i Nord-Norge. De unge er også bekymret, men er tydelige på hva som trengs for at de skal bli boende i landsdelen.

Rebecka Hildonen

Rebecka Hildonen ved Vadsø videregående skole sier det er en forutsetning at det er et attraktivt jobbmarked for at hun skal flytte tilbake etter endte studier.

Foto: Sidsel Vik / NRK

Befolkningsutviklingen i Nord-Norge er urovekkende. Vi må sette det på dagsordenen, fordi jeg tror det er av stor betydning for landet vårt, både av distriktspolitisk og sikkerhetspolitisk betydning, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Torsdag var han i Tromsø, blant annet for å tale om nordområdepolitikken ved universitetet. Her uttrykte han stor bekymring for befolkningsnedgangen i nord.

Befolkningsveksten i Norge har ikke vært lavere på 20 år, meldte Statistisk sentralbyrå (SSB) i fjor.

Og verst er det i Nord-Norge. Der fortsetter befolkningstallet å krympe år etter år.

I 2020 sank det med over 2000 personer.

Det har skjedd før at vi har klart å snu slike utviklinger, men vi må være ærlig og si at det er en alvorlig situasjon i deler av Nord-Norge. Det er ikke bare ett tiltak som må til, vi er nødt til å stake ut en ny kurs, sier statsministeren.

Dystre tall i Vadsø

Statsministeren brukte blant annet Vadsø som eksempel i sin tale. Fylkeshovedstaden Vadsø er nemlig en av kommunene som har hatt størst befolkningsnedgang.

På 20 år har kommunen mistet nesten 10 prosent av innbyggerne.

Det er det ikke bare Støre som er bekymret over.

– Det er så klart kjipt. Det fører til at færre og færre vokser opp her og velger å bosette seg her. Det er absolutt bekymringsfullt, sier Rebecka Hildonen, elev ved Vadsø videregående skole.

Like før jul i fjor ble det fremmet et forslag om store kutt i de videregående skolene i Finnmark. For Hildonen er det uforståelig når kommunen allerede sliter med fraflytting.

– Hvis de vil at flere skal bosette seg her, hvorfor vil de da kutte i tilbudet?

Les også: Spurte 1500 unge søringer om de ville bli nordlendinger – frykter smalt jobbmarked og dårlig vær

Jentegjeng i Kristiansand
Jentegjeng i Kristiansand

Hildonen mener det er mye som bør og kan gjøres for å snu den negative befolkningstrenden.

Ungdommene mener det må fokuseres på å skape flere arbeidsplasser i nord og gjøre arbeidsmarkedet attraktivt.

– Jeg blir nødt til å flytte selv når jeg skal studere, og for at jeg skal få lyst til å flytte hjem igjen da må det være på grunn av bra arbeidsplasser. Så det er noe jeg tror man bør fokusere mer på, sier hun.

Det samme sier Serine Tennefoss Haugvoll.

Hvis man vil at befolkningen skal stige i Finnmark, må man satse på det som gjør at folk vil flytte dit eller bli der. Det er utdanning og jobb.

Serine Tennefoss Haugvoll

Serine Tennefoss Haugvoll mener regjeringen bør ha et større fokus på å skape flere arbeidsplasser i nord.

Foto: Sidsel Vik / NRK

Fornøyd med signalene fra Støre

Wenche Pedersen er ordfører i Vadsø kommune, og partikollega med statsministeren. Hun synes det hun hørte på torsdag var oppløftende.

Med den demografiske utviklingen som vi ser, med en radikal nedgang i folketallet, er det ekstremt viktig at man setter det inn i det geopolitiske bildet og sikkerhetspolitikk. Det må bo folk i Øst-Finnmark, og så må man ha tiltak på mange områder.

– Hva krever du av handling?

– Vi har hele veien vært opptatt av at det skal ligge konkrete prosjekter på bordet. Jeg merket meg at statsministeren i dag snakket om 420 kV l linja, arktisk forskning og desentralisert utdanning. Det er helt konkrete forslag som er viktig for Finnmark, sier Pedersen.

Wenche Pedersen, ordfører i Vadsø kommune.

Ordfører i Vadsø, Wenche Pedersen, er fornøyd med det hun fikk høre fra statsministeren.

Foto: Sidsel Vik / NRK

– Må ha fokus på verdiskapningen

Skal man klare å snu den dystre befolkningsutviklingen i Finnmark, mener Støre det er viktig å få i gang industri- og næringsprosjekter knyttet til det grønne skifte.

– Jeg tror mange av de nye næringene har mulighet til å tiltrekke seg folk, for eksempel innenfor fiske- og oppdrettsnæringen. I tillegg må det være velferdstjenester og trygghet nært der folk bor. Der må vi tenke nytt i distriktspolitikken og bruke de digitale mulighetene, sier han.

– Kommer dere til å tilføre ekstra penger til Finnmark?

– Nå må vi få fokus på verdiskapningen. Det er fantastiske muligheter knyttet til ny industri, energimuligheter og hydrogenproduksjon i nord.

– Men du kan ikke love mer penger?

– Vi skal ha en stat som stiller opp, men dette må vi få til gjennom privat kapital, arbeid og arbeidsplasser som lønner seg, sier Støre.

Nyheter fra Troms og Finnmark