Skolen glemte å gi elevene nok fag til å få vitnemål – Malin og de andre elevene må ta straffen

Ved en ren tilfeldighet oppdaget Alta videregående skole at elevene ved musikk, dans og drama manglet ett fag for å få studiekompetanse. Nå må elevene ta opp fag som privatister.

Malin Roseneng

– Det er ikke en feil som vi forventet skulle skje, sier elev Malin Roseneng.

Foto: Christer André Henriksen / NRK

– Jeg ble veldig sjokkert og litt skuffet, og tenkte at det kom til å bli mye stress, sier Malin Roseneng (19).

Hun går i tredje klasse på musikk, dans og drama ved Alta videregående skole.

– Skolen har glemt å sette opp et teaterfag til oss som går i andre og tredje klasse. Jeg har aldri hørt om noen dette har skjedd med før, sier Roseneng.

Hun forteller at de nå må ta sosiologi som privatister for å oppnå godkjent vitnemål. De har fått ett semester til rådighet – på et fag som normalt strekker seg over to.

Det var Altaposten som omtalte saken først.

Alta videregående skole

Det var i februar at ledelsen ved skolen oppdaget ved en tilfeldighet at elevene ikke tilfredsstilte kravene til godkjent vitnemål.

Foto: Christer André Henriksen / NRK

Fant det ut ved en tilfeldighet

Det var i februar at skolen ved en tilfeldighet oppdaget at åtte elever ikke hadde nok fag i timeplanen. Dermed risikerte elevene å stå uten vitnemål.

Studierektor Tine Klevstad ved Alta videregående skole

Tine Klevstad forteller at skolens ledelse har dårlig samvittighet ettersom dette er blitt en belastning for elevene.

Foto: Christer André Henriksen / NRK

Tine Klevstad, studierektor ved Alta videregående skole, sier at det har vært en total kollaps i alle ledd. Hun forteller at ingen av dem som burde ha oppdaget det, gjorde det.

Hun peker på at hendelsen skyldes menneskelig svikt, og at rutinene fremover vil bli bedre:

– Det digitale systemet er for så vidt greit, men så lenge det er et menneske som plotter noe inn, så er på en måte det svakeste leddet akkurat der.

– Burde elevene tatt større ansvar selv?

– Nei, ikke nødvendigvis. Men det kan godt være de var klar over det. Men vi har alle et ansvar for å stille spørsmål, er dette rett? Er timeplanen korrekt sånn som den er?

Malin Roseneng sier imidlertid at elevene tok opp dette med skolen fordi de ukentlig hadde fire fritimer.

Svaret de fikk tilbake var at dette skyldtes at noen hadde språkfag, og andre ikke. Og dermed slo elevene seg til ro med dette.

Malin Roseneng

Roseneng mener det er skolens ansvar å påse at timeplanen er korrekt.

Foto: Christer André Henriksen / NRK

Beklager feilen

Børre Krudtå, divisjonsdirektør for næring og kompetanse i Troms og Finnmark fylkeskommune, skriver i en e-post til NRK at de beklager feilen som har oppstått.

Ifølge Krudtå valgte elevene å melde seg opp som privatister i et annet fag. Alle kostnadene blir dekt av skolen. Studierektor Tine Klevstad sier det ikke er snakk om store kostnader.

Nærmer seg eksamen

– Jeg føler meg ikke helt forberedt, for vi har jo mistet et helt års pensum. Men vi har avtalt med faglæreren at vi skal ha ekstra timer når det nærmer seg eksamen, sier Malin Roseneng.

Som en liten trøst kan hun meddele at oppfølgingen fra læreren i sosiologi har vært bra. De har blitt forsikret om at dette ikke skal gå for mye utover våren deres.

Malin Roseneng

– Sosiologi ligner litt på samfunnsfag, så det er ikke så ille. Men det er stress i og med at vi får en ekstra eksamen vi må ta, sier Roseneng.

Foto: Christer André Henriksen / NRK