Alta kommune stopper utgravning på Seiland

Alta kommune har i dag sendt en stoppordre til ekspedisjonen som leter etter verdifulle mineraler på Seiland i Vest-Finnmark.

Spirifer Minerals

Det polske selskapet har fått stoppordre på letingen etter zircon på Seiland i Vest-Finnmark.

Foto: André Bendixen / NRK

– Vi mener at vi har holdt oss innenfor det vedtaket som ble gjort av Direktoratet for mineralforvaltning, men så står det litt uklart i lov- og regelverket hva som er «vesentlig inngrep», sier Jan Erik Larsen, som har tillatelse til å lete etter mineraler på et bestemt område på Seiland.

Mandag denne uka var blant andre Alta kommune på befaring på Seiland, for å se om undersøkelsene ble gjort i henhold til plan- og bygningsloven.

De konkluderer de med at det ikke er tilfelle.

– Mye tyder på at de har tatt seg til rette

I stoppordren som ble sendt Jan Erik Larsen fredag heter det:

«Under befaringen ble følgende ulovlige forhold avdekket: Det var utført vesentlig terrenginngrep i marka, større enn omsøkt. I henhold til plan og bygningsloven er vesentlig terrenginngrep søknadspliktig.»

Bjørn Atle Hansen

Rådmann i Alta, Bjørn Atle Hansen

Foto: Alta kommune

– Det er mye som tyder på at de som har fått undersøkelsesretten har tatt seg til rette og gått mye lengre enn den tillatelsen de har. Vi har derfor bestemt oss for å sende ut en stoppordre for å få avklart hvilke rettigheter de har og hva de har lov til å gjøre der ute, sier rådmann i Alta kommune Bjørn Atle Hansen.

– Vi stopper

– Vi etterkommer stoppordren og stopper umiddelbart, sier Jan Erik Larsen, som er svært skuffet over situasjonen.

Han føler seg urettferdig behandlet etter at det denne uken har kommet frem at det har blitt solgt verdifulle mineraler fra Seiland på nettsida til som selskapet som nå leter etter mineraler på Larsens tillatelse på øya.

Larsen sier at dette er mineraler som er hentet ut på ulovlig vis tidligere, og at det ikke har noe med denne sommerens ekspedisjon å gjøre.

Det er ikke tillat å selge mineraler fra Seiland uten en egen utvinningsrett.

Zirkon på Seiland

Mineralleting på Seiland stoppes etter at det er mistanke om ulovlig omsetning av mineraler.

Foto: André Bendixen / NRK

– Nå har vi på en måte fulgt lovverket og regelverket og søkt etter tillatelse, og fått lov til å gå inn. Mens det hele tiden, også i fjor, har vært uvedkommende på stedet og tatt ut mineraler og sikkert solgt det ulovlig. Da er det bakvendt at når du først prøver å gjøre det rett, så skal du ettergås så voldsomt i sømmene, sier Larsen.

– Nå må vi selvsagt revurdere alt.

Direktoratet for mineralforvaltning har tidligere bekreftet at de også ser på saken.

– Vi undersøker saken og finner ut hva som har skjedd, alvorlighetsgrad og hvilke muligheter vi har innenfor vårt regelverk, sa Marte Kristoffersen, leder for seksjon for mineralforvaltning og miljøhensyn til NRK tidligere i uken.

Laster kart, vennligst vent...