Hopp til innhold

Alta velger billigste utvei

Går for felles oppreisningsordning for barnehjemsbarn som har lidd overlast. I gjennomsnitt får hvert barnehjemsbarn 150.000 kroner i oppreising.

Geir Ove Bakken

Ordfører Geir Ove Bakken og resten av kommunestyret i Alta vedtok mandag å gi erstatning til barnehjemsbarn som har lidd overlast.

Foto: Helga Bones / NRK

Mandag vedtok kommunestyret i Alta at barnehjemsbarn i kommunen som har lidd overlast skal få økonomisk oppreising.

Håndsrekninga via et fond på 2,5 millioner kroner, gir barnehjemsofrene en gjennomsnittlig erstatning på 150.000 kroner. Ofre må kunne dokumentere en sannsynlighetsovervekt for at de har vært utsatt for straffbar handling. Modellen er utarbeida av KS Finnmark .

Opprinnelig mente Alta kommune det fikk holde med en unnskyldning, noe ordfører Geir Ove Bakken ikke la skjul på i dag.

– I starten gikk det på at man ba skulle be om unnskyldning, og så er det blitt mer og mer diskusjoner om økonomi etter hvert, og størrelsen på økonomien for å føle å ha fått en oppreising fra tidligere tider.

Ville ha høyere maksbeløp

Venstres Trine Noodt minnet Alta kommunestyre om hvorfor kommunen bør komme med en økonomisk erstatning til de som opplevde at et barnehjem i nær 40 år ble et åsted for kriminelle handlinger.

– Uønsket adferd, som for eksempel uro ved matbordet eller tissing i sengene, kunne bli straffet med innesperring i små kott. Barnehjemsbarna forteller også om langt alvorligere hendelser, som er klare brudd på straffeloven.

Hun mente kommunen burde gå for større oppreisingsbeløp, men dette forslaget ble nedstemt mot fire stemmer.

Dårlig råd

Men andre barnehjemsofre får langt større erstatninger. Maksimalerstatninga i Vadsø er på 750.000 kroner , mens Alta ikke vil gå over 300.000 kroner. Det har vi ikke råd til, fastslo Kystpartiets Rut Olsen.

– Jeg synes ikke det blir rett at en urett som er gjort for så mange år siden kan risikere å ramme dagens svake grupper.

Les mer: