Kjempet frem Sametinget - ble ikke invitert i jubileum

Alta-aktivistene som kjempet frem Sametinget i Norge, ble ikke invitert til 25-årsjubileumet. Økonomi får skylden.

Nils Utsi bæres bort av politiet

Nils Utsi deltok i Alta-aksjonen, men hadde ikke ventet seg noen invitasjon til Sametingets jubileum. Han mener likevel at noen av aktivistene kunne blitt invitert.

Foto: Nedrås, Knut / SCANPIX

– Vi hadde budsjettert med et jubileum til 350 000 kroner, men vi måtte kutte fordi det ble et overforbruk på Alta-konferansen. Da hadde vi 100 000 igjen, og måtte kjøre et jubileum på sparebluss, men i hvertfall slik at det ble en verdighet rundt det, sier plenumsleder på Sametinget Jørn Are Gaski.

Dermed ble det ikke rom for å invitere noen av aktivistene som deltok i Alta-aksjonen i 1981.

Ikke uventet

Skuespiller og tidligere aktivist Nils Utsi er ikke spesielt overrasket over prioriteringen til Sametinget.

Jørn Are Gaski

Plenumsleder Jørn Are Gaski ved siden av stortingspresident Olemic Thommessen som ble invitert til jubileumet til Sametinget.

– Det er nå slik i denne verden at folk med verv og pamper blir prioritert fremfor fotfolket,sier Utsi som selv ikke hadde ventet noen innbydelse. Men han vet om noen som hadde fortjent det:

– Noe av det viktigste som skjedde var damene som stilte opp på statsministerens kontor, de gjorde en meget viktig innsats og kunne godt blitt invitert, sier Utsi.

Plenumsleder Gaski er enig med Utsi i at det var flere som hadde fortjent en invitasjon, men fant altså ikke penger til dette.