Alt om statsbudsjettet: Svalbard

  • Svalbardbudsjettet økes med 10.3 millioner kroner i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2010.
  • Regjeringen foreslår å bevilge 4,3 millioner kroner til drift og informasjonsarbeid ved Svalbard Globale Frøhvelv.
  • I oppfølgingen av Nye byggesteiner i nord, neste trinn i Regjeringens nordområdestrategi (2009) skal det opprettes et senter for klima og miljø i Tromsø i 2010, og Regjeringen foreslår en bevilgning på 10 millioner kroner til dette. I tillegg kommer 7 millioner overført fra andre poster i Miljøverndepartementets budsjett. Klimaprosessene i Arktis er viktige også for klimaet globalt, og bedre kunnskap på dette feltet vil derfor være et viktig bidrag til det internasjonale klimaarbeidet.
  • Det er lagt inn en økning på 1 million kroner til klimaovervåking ved stasjonen på Zeppelinfjellet.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Hege Iren Hanssen

Se Nordnytt med programleder Hege Iren Hanssen

Se Nordnytt med programleder Hege Iren Hanssen