Hopp til innhold

Alle 1000-literskassene bak Elisabeth inneholder fisk drept av alger

En akutt oppblomstring av alger i fjorder sør i Troms og nord i Nordland har tatt livet av store mengder laks. Elisabeth Balteskard i Northern Lights Salmon forteller om noen dramatiske døgn.

Elisabeth

STORE MENGDER: Elisabeth Balteskard, daglig leder i Northern Lights Salmon, er fortvilet over utfordringene de har møtt på de siste dagene. Alle 1000-literskassene bak henne inneholder død fisk.

Foto: Northern Lights Salmon

Mandag kveld så alt normalt ut ved de tre lokalitetene til oppdrettsselskapet Northern Lights Salmon i Grovfjorden i Sør-Troms. Morgenen etter ante daglig leder Elisabeth Balteskard uro.

– Fôrerne som kom på jobb litt før klokken syv om morgenen syntes fisken oppførte seg rart. Den virket stresset, og svømte ikke i sitt vanlige mønster, forteller hun.

Vannprøvene i merdene viste normal temperatur og oksygenmengde i vannet.

Men det lå en skjult trussel i vannet.

– Etter morgenmøtet sendte vi flere folk ut for å se hva som skjedde, det var da vi oppdaget store mengder død og halvdød fisk. Algene kom på én, to, tre og drepte laksen, sier hun.

DØD FISK

DØD FISK: De siste dagene har de ansatte i Northern Lights Salmon jobbet hardt for å få opp død fisk fra merdene sine.

Foto: Northern Lights Salmon

Kveles av mangel på luft

Oppblomstring av denne typer alger er et av de verste scenarioene for en oppdretter.

– Algeoppblomstringer kommer fra intet. Du vet ikke hvor omfattende det er, hvilken type det er, eller hvor lenge det varer, sier Elisabeth Balteskard.

Totalt fire selskaper er rammet av algene.

Sintef Ocean har analysert algene som har herjet i Astafjorden og Ofotfjorden.

Forsker ved Havforskningsinstituttet, Lars-Johan Naustvoll, sier at det mest sannsynlig er snakk om alger i gruppen chrysochromulina.

– Dette er alger som produserer en gift som rammer cellene i fiskens gjeller, slik at fisken ikke får oksygen, sier Naustvoll.

Planktonkunst

KAN BLI SETT FRA VERDENSROMMET: Satellittbildet viser en stor oppblomstring av den bitte lille algen Emiliania i Barentshavet fotografert av NASAs forskningssatellitt «Aqua» i august 2011.

Foto: NASA

Dette er en alge som finnes naturlig i havet. Innimellom får vi en oppblomstring. Sist det skjedde i det aktuelle området var tidlig på 1990-tallet.

– Hvorfor vi får en oppblomstring nå er vanskelig å si. Alt avhenger av forskjellige betingelser i miljøet, sier Naustevoll.

– Hvor lenge kan en slik oppblomstring fortsette?

– Også det er vanskelig å si. Det avhenger blant annet av at de får tilgang på de stoffene de trenger, og om havstrømmene tar algene med seg videre.

Algeoppblomstring

Enorme konsekvenser

Fiskeridirektoratet jobber nå med utregninger for hvor mye fisk som har gått tapt på grunn av algene.

– Vi ser at dødeligheten er på rundt 50 prosent på enkelte av anleggene. På to anlegg er det snakk om rundt 1 000 tonn laks, så det er mye, sier Otto Andreassen i Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet kaller situasjonen for alvorlig og vil være i tett kontakt med alle oppdretterne i området også de neste dagene.

Det jobbes også med å få oversikt over hvor algebeltene vil bevege seg, og eksperter fra Havforskningsinstituttet skal hjelpe til. Alle oppdretterne i Nordland og Troms skal ha økt sin beredskap de neste dagene.

For lille Northern Lights Salmon får oppblomstringen store konsekvenser. To av de tre anleggene deres er rammet.

– Vi regner med at vi har rundt 2,4 millioner laks som er angrepet. Hvor stor andel av dem som er død, vet vi ikke ennå. Men jeg tror andelen er veldig stor, sier daglig leder Elisabeth Balteskard.

Hun er likevel optimist for at selskapet skal komme seg gjennom denne krisen.

– I denne bransjen vet du at du kommer til å få noen smeller. Når du har gode år er det derfor viktig å sette av penger til den dagen du opplever noe slik som vi når står i. Jeg er optimist, men akkurat nå må vi bare komme oss gjennom dette, og få oversikt over hvor stort tapet er. Så får vi se hva vi gjør videre etterpå, sier hun.

Siste fra Troms og Finnmark