Hopp til innhold

Alkoholvaner påvirker mediedekninga

- Vi hører mer om spilleavhengighet enn alkoholisme fordi journalister drikker, men ikke spiller, hevder professor.

Sigurd Allern
Foto: Bjørn Sigurdsøn / Scanpix

Årsaken til at media fokuserer mer på spill enn på alkohol, er blant annet at spilleautomater ikke er så vanlig å benytte blant journalister, og at alkohol ses på mer som noe positivt enn som et problem. Det hevder professor i journalistikk Sigurd Allern.

- Det ideologiske momentet

- Dette er det ideologiske momentet. Man har en grunnleggende tro på at alkohol er et nytelsesmiddel. Når det er uproblematisk for oss så er det ikke noe samfunnsproblem som en ønsker å skrive om, sier Allern til NRK Troms og Finnmark.

Spilleavhengighet har først kommet frem i lyset nå i de siste åra. Og i handlingsplanen til den nye regjeringa er rundt 12 millioner kroner øremerka spilleavhengighet hvert år. Fra 2001 og fram til i dag ble det til sammenligning bevilget kun 500.000 kroner per år.

- En myte

- Selv om mer penger nå settes av til spilleavhengighet, brukes det enda mer ressurser på folk med alkoholproblemer. Nettopp fordi det er et større samfunnsproblem. Så når media heller er opptatt av spill, er det blant annet fordi journalister drikker mer alkohol enn de spiller på automat, mener Allern.

Men den fordrukne journalist er likevel en myte.

- Mange alkoholforskere vil nok være av den oppfatning at journalistenes alkoholforbruk er en faktor som bidrar til at en ikke synliggjør problemene. Men den fordrukne journalist som en historisk realitet er en myte.