Hopp til innhold

Redd for bivirkninger av østrogen? Drikk mindre, er kreftforskerens råd

Kvinner kan utjevne risikoen for kreft som østrogen kan gi, ved å drikke mindre alkohol og trene mer.

Kvinne drikker vin

Illustrasjon: Dersom man er redd for kreft er det mange ting man kan gjøre for å minske risikoen. Mindre alkohol er et grep.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

– Kvinner må sette seg inn i hvilken risiko det medfører og spørre seg: «Hva er viktig for meg i livet?» sier seniorforsker Paula Berstad ved Kreftregisteret.

I underkant av 4000 kvinner får hvert år diagnosen brystkreft i Norge.

Kreftregisteret har estimert at drøye 200 av tilfellene skyldes hormonterapi i overgangsalderen.

– Dette er cirka 5 prosent av alle nye brystkrefttilfeller, sier Berstad.

Det er nøyaktig det samme antallet som bruk av alkohol medfører.

– Ja. Alkohol gir like stor risiko for brystkreft som østrogenbruk, sier Berstad.

Paula Berstad, Kreftregisteret.

Paula Berstad er forsker ved Kreftregisteret. Hun sier det er mange grep kvinner kan gjøre for å minimere kreftrisikoen.

Foto: Privat

Berstad tror dessuten tallene for brystkreft som følge av alkoholbruk er større enn dataene tilsier.

– Det er helt vanlig at mange underrapporterer hvor mye de drikker. Derfor vil vi tro at brystkreftrisikoen som alkohol gir, sannsynligvis er større enn det vi ser på våre beregninger, sier hun.

– I tillegg gir alkohol økt risiko for andre krefttyper, slik som kreft i munnhule, svelg, tykk- og endetarm, spiserør, lever og magesekk, ramser hun opp.

Ble skremt

Bruken av østrogen mot plager i overgangsalderen har vært omdiskutert siden den store studien Women's Health Initiative ble kjent på begynnelsen av 2000-tallet.

Studien fra USA konkluderte med at østrogen var farlig og kunne gi brystkreft, blodpropp og hjerneslag.

Dette førte til at salget over natta stupte. Siden den gang har tallene ligget svært lavt sammenlignet med hva man så før 2002.

Nylig skrev NRK om at mange leger fortsatt er skeptiske til å gi østrogen til kvinner. En skepsis som tilskrives rapporten fra 20 år tilbake.

– Dette satt som en spiker i befolkningen, og det sitter fortsatt i, sier gynekolog Jorun Thørring.

Les også: 20 år gammel sjokkrapport hindrer kvinner i å få hjelp

Søstrene Lise Opgård og Ingeborg Opgård Hågensen kom begge tidlig i overgangsalderen. De har fått livene tilbake med hormonbehandling.
Søstrene Lise Opgård og Ingeborg Opgård Hågensen kom begge tidlig i overgangsalderen. De har fått livene tilbake med hormonbehandling.

Leve sunnere

Den kvinnelige overgangsalderen inntreffer normalt mellom 40- og 60-årsalder.

Symptomene kan variere fra kvinne til kvinne.

Det kan eksempelvis dreie seg om hyppige hetetokter, leddsmerter, nedstemthet, humørsvingninger, søvnmangel, nedsatt sexlyst og underlivsplager.

Noen er så hardt rammet at det går utover livskvaliteten.

Berstad i Kreftregisteret sier at kvinner som ønsker å bruke østrogen, men samtidig er redde for å få brystkreft, kan vurdere å leve sunnere på andre områder for å utjevne risikoen.

– Som å drikke mindre og kanskje begynne å trene. Overvekt er en klar risikofaktor for brystkreft etter overgangsalderen, sier Berstad.

Advarer mot skråsikkerhet

Overlege ved kreftavdelinga ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Egil Blix, advarer mot å ta for lett på østrogenbruk.

Han er bekymret for at man etter mange år med restriktiv bruk av østrogen, nå skal pøse på med hormonpreparater til kvinner i overgangsalderen.

– Risikoen for kreft er betydelig, og jeg synes man kan skal være forsiktig med å være for skråsikker i denne debatten, sier kreftlegen.

Overlege ved kreftavdelinga på Universitetssykehuset i Nord-Norge, Egil Blix.

Overlege ved kreftavdelinga på Universitetssykehuset i Nord-Norge, Egil Blix.

Foto: Per-Christian Johansen / Universitetssykehuset Nord-Norge

En forskningsrapport publisert i The Lancet i 2019 viser at risikoen for brystkreft øker med ett tilfelle per 50 brukere for kvinner som bruker østrogen inntil fem år.

Bruker man østrogen utover fem år, øker risikoen.

Dette er tall Blix mener man ikke skal bagatellisere.

– Siden 1990 har det på verdensbasis vært 20 millioner tilfeller av brystkreft, og 1 million skyldes hormonbruk, sier han.

Eldre kvinner

Ole-Erik Iversen er professor emeritus ved Universitet i Bergen og har forsket på kvinnehelse i 35 år. Han mener tallene må sees i lys av hvilke kvinner studiene er gjort på.

– Women's Health Initiative har publisert mange delstudier som alle har vist at kvinner som startet hormonterapi før fylte 60, hadde en annen risikoprofil enn studiegruppen av kvinner på 60–79 år, sier Iversen.

Iversen mener tallene er helt tydelige på at jo eldre kvinnene er, dess større er sjansen for at de uansett ville fått brystkreft.

Ole Erik Iversen er pensjonert gynekolog og sitter i Abortklagenemda.

Ole-Erik Iversen har forsket på kvinnehelse i 35 år. Han mener flere kvinner burde fått østrogen enn det som er tilfellet i dag.

Foto: Haukeland universitetssykehus

Han viser til tallene for kvinner mellom 50 og 59 år. Her så man seks ekstra tilfeller av brystkreft og fem ekstra tilfeller av slag per 10.000 kvinner i gruppen som var behandlet med østrogen.

– Det dreide seg altså om svært små risikoestimater, sier Iversen.

Alder er den viktigste risikofaktoren for kreft, og da også brystkreft, bekrefter Berstad i Kreftregisteret.

– Kvinner i 70-årene har over 10 prosent større sannsynlighet for å få brystkreft enn kvinner i 50-årene, sier seniorforskeren.

Bedre søvn og bedre sex

Iversen sier at i sum ser man redusert dødelighet ved bruk av østrogen når behandlingen starter i 45–50 årsalderen.

– Fordelene med østrogen har vært lite fremme i mediene. Som at østrogen fører til mindre forekomst av benskjørhet, tykktarmskreft og diabetes, sier han.

Iversen mener også man helt har glemt å ta høyde for den økte livskvaliteten østrogen har bidratt til hos mange kvinner, som bedre søvn og et bedre sexliv.

Kreftlege Egil Blix ønsker ikke å moralisere over kvinner som velger å bruke østrogen.

– En del damer har betydelige plager som kan avhjelpes ved hormontilskudd. Da må man sette seg ned å tenke nøye gjennom både fordeler og ulemper, sier Blix.

Også han er klar på at man selv kan gjøre grep for å utjevne totalrisikoen for brystkreft.

– Jeg sier ikke at folk skal være avholds, men de som drikker vin til maten hver dag, kan tenke seg litt om. Det samme gjelder for mosjon. Her er det mye å hente på å være i fysisk aktivitet, sier Blix.