Hopp til innhold

Aldri vært mer lakselus i Finnmark

Det har aldri vært påvist mer lakselus ved oppdrettsanleggene i Finnmark enn i september 2011.

Lakselus

Aldri før har det blitt registrert så mye lakselus ved oppdrettsanleggene i Finnmark som i september i år.

Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

De siste ni årene har oppdrettsnæringen selv innrapportert forekomsten av lakselus til lusedata.no – og aldri før har det blitt rapportert inn så mange lus fra anleggene i Finnmark som i september 2011.

– Den økningen vi ser er fra et bestemt geografisk område, fra en aktør – som har tre til fire lokaliteter som ligger skyhøyt over grensen, sier Kristin Ottesen i Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening.

De aller fleste fylker følger en nedadgående trend i september, men i Finnmark har utviklingen gått den andre veien. Fylket, som normalt har svært lite lus, ble fylket med tredje mest lakselus i september.

– Det at vi har tre-fire lokaliteter som rett og slett ikke har gjort jobben sin gjør at snitt-tallene dras veldig opp for Finnmark, sier Ottesen som ikke vil navngi noen av lokalitetene.

– På noen av lokalitetene er det avluset, og noen er under avlusning mens noen venter på virkningen. Tiltakene er allerede satt i gang, og det forventer vi å se resultater av på neste registrering på lusedata, sier hun.

Også mer lus på villfisken

Men også på villfisk i Finnmark er det nå registrert mer lakselus enn man har sett de tre siste årene. Målinger Havforskningsinstituttet har gjort i Altafjorden og Porsangerfjorden i juli og august viser en urovekkende utvikling, mener seniorforsker Pål Arne Bjørn.

– Det som er urovekkende er at man finner betydelig mye mer, på villfisk og nå også på oppdrettsfisken enn det man har gjort før. Det skal ikke så veldig mye mer lus til før sjøørreten kan få problemer oppe i nord også, sier Bjørn.

I følge Havforskningsinstituttets risikovurdering, har nå lusesituasjonen for villfisken i Finnmark gått fra grønt til gult.