Aktor: – Juryen må kjenne drapstiltalt mann skyldig

Aktor Torstein Henvskjel mener at somalieren, som for 14 år siden ble frikjent for drap på en medelev på Nordreisa videregående skole i 2001, må dømmes for drap.

Storslett 2001

Bilde fra 2001 som viser en politietterforsker på vei inn på Nordreisa videregående skole.

Foto: NRK

Statsadvokaten viste til at de psykiatrisk sakkyndige i Hålogaland lagmannsrett har slått fast at tiltalte er, og var, strafferettslig tilregnelig.

Aktor i retten i Tromsø slo torsdag fast at det ikke er noen tvil om at det var tiltalte som stod bak drapet på en 18 år gammel somalisk flyktning. Dette har også tiltalt erkjent. Den objektive skyld er til stede, sa aktor.

Han mener også at tiltalte måtte forstå at stikkene han påførte offeret kunne føre til døden. Dermed er også subjektiv skyld til stede, slik loven krever for at noen kan bli dømt. Aktor pekte på at tiltalte stakk, eller hugg, kniven tre ganger inn i ryggen på offeret med stor kraft.

14 år på rømmen

Det faktum at tiltalte hadde kjøpt kniven for å beskytte seg med, viser, ifølge aktor, at han så det som en mulighet at han kunne komme til å bruke kniven mot andre.

Han mener også at tiltalte ikke kan påberope seg nødrett, slik han har gjort, både i tingretten og i lagmannsretten. Dersom tiltalte tok fram kniven før han ble angrepet, er det ikke snakk om nødrett, sa aktor. Dette kan ha vært situasjonen, mener han.

Hevnskjel sier man ikke automatisk kan legge tiltaltes forklaring til grunn.

Tiltalte, som var 16 år gammel da drapet skjedde, ble pågrepet i England i februar etter å ha vært 14 år på rømmen. Unggutten forsvant fire dager før han skulle møte i Hålogaland lagmannsrett i 2002.

Krever frifinnelse

Forsvarere, på sin side, legger fram en helt annen versjon i sin prosedyre. Advokat Hjallis Bakke sa til juryens medlemmer at de måtte frikjenne tiltalte dersom de mener at det er en mulighet for at han snakker sant.

Dersom dere ikke kan slå fast at han snakker usant, så finnes det rimelig tvil om at han er skyldig, og da skal han frifinnes, sa Bakke.

Bakke viste til at det hadde vært konflikter mellom offeret og tiltalte i dagene før drapet. Dels hadde det grunnlag i motsetninger fra Somalia, siden de to hørte til ulike klaner, som var i konflikt med hverandre, og delvis skyldtes det problemer på mottaket der de bodde.

Offeret hadde opptrådt aggressivt og voldelig ved flere anledning mot flere personer, og tiltalte var derfor svært redd for han, sa forsvareren. Dette var årsaken til at han tok med seg en kniv da han gikk til skolen for å snakke med han som senere ble drept.
Han gikk for å skvære opp de uoverensstemmelser de hadde hatt, slik som han hadde gjort med en av de andre guttene dagen før, sa Bakke. At offeret, som var eldre, større og sterkere da tok strupetak på tiltalte, påførte han smerter og pustevansker, og han fryktet for sitt liv, sa Bakke.

Dette førte, ifølge forsvareren, til at tiltalte ble så redd for at han skulle bli drept, og derfor ikke så noen annen mulighet enn å ta fram kniven og å stikke. Det var bare tiltalte og offeret som var inne i klasserommet. Ingen vitner var til stede. Når min klient forteller at han ble så redd at han stakk med kniven, så er det slik han oppfattet situasjonen.

Bakke understreker at det er tiltaltes subjektive oppfatning som skal legges til grunn når skyldspørsmålet skal avgjøres.

– Husk at tiltalte egentlig er en liten, tynn 16 år gammel gutt, med grusomme opplevelser fra hjemlandet i bagasjen, og ikke den 31 år gamle familiefaren som sitter her i dag, 15 år senere, sa advokat Bakke. Da han kom til Storslett hadde han levd i konstant frykt for sitt liv i mange år.

Juryen må ha dette som bakgrunn når man vurderer hans reaksjon da han ble angrepet, og ikke så noen annen utvei en å bruke kniven, sa tiltaltes forsvarer i Hålogaland lagmannsrett i Tromsø torsdag.