Hopp til innhold

Aktor endret mening i overgrepssaken

Da rettssaken mot den 22 år gamle Tromsø-mannen begynte varslet aktor Gøril Lund at hun ville legge ned påstand om forvaring. Det hadde hun snudd da hun la ned sin påstand tirsdag.

Aktor Gøril Lund og politiadvokat Elin Norgård Strand

Fengsel i åtte år og seks måneder, er aktor Gøril Lunds påstand.

Foto: Petter Strøm / NRK

Siden 6. februar har rettssaken mot den 22 år gamle mannen fra Tromsø pågått i Nord-Troms tingrett. Mannen er tiltalt for overgrep mot totalt 75 barn mellom 12 og 15 år.

Allerede i 2013 ble det uttrykt bekymring for mannens seksuelle preferanser, og hans tiltrekning mot yngre gutter. Men det var ikke før i mars i 2016 at politiet startet å etterforske mannen.

De avslørte da en stor mengde overgrep mot barn. Mannen skal blant annet ha forledet unge gutter til å sende ham bilder og videoer av seksuell karakter. Han skal også ha begått fysiske overgrep.

Tiltalte har innrømmet de fleste punktene i tiltalen, og tirsdag la aktor Gøril Lund ned påstanden sin.

Lund hadde kommet frem til en totalstraff på 10 år i fengsel. Videre la hun inn en strafferabatt på 15 prosent, ettersom at tiltalte har erkjent straffskyld på de aller fleste punktene i tiltalen.

Dermed la hun ned påstand om fengsel i åtte år og seks måneder. I tillegg kommer et fradrag i straffen for varetekt på 369 dager.

– I slike saker er det liten risiko for å bli oppdaget. Samtidig er det små hindre for å bevege seg inn på dette feltet. Derfor mener vi det er viktig å markere med streng straff for å skape en signaleffekt som kanskje forhindre slike handlinger, sier Gøril Lund.

Snudde i forvaringsspørsmålet

Et viktig spørsmål i saken blir faren for at den tiltalte vil begå nye overgrep etter å ha sonet en eventuell straff. Da rettssaken startet i februar fortalte aktor Gøril Lund at de mest sannsynlig ville legge ned påstand om forvaring, noe påtalemyndigheten valgte å gå bort fra etter seks uker i retten.

– Et av argumentene for forvaring er dersom det fremgår bruk av vold, trusler og tvang. I denne saken har vi et tiltalepunkt som omhandler trusler, men vi vurderer det som et enkeltstående tilfelle, og mener ikke det ikke er grunn for forvaring på grunn av det, sier Lund, som innrømmer at de har vært i tvil.

– En annen vurdering for forvaring er risikoen for gjentakelse. Han har selv innrømmet at han fortsatte med overgrepene til tross for både tilbakemeldinger fra andre og eget ønske om å slutte. Vi mener risikoen for gjentakelse er moderat til høy, men har likevel tvilt oss til at en tidsbegrenset straff er tilstrekkelig.

Påtalemyndigheten mener også tiltalte har bevist at han kan ha empati for andre personer, noe som taler for at en vanlig tidsbegrenset straff kan være tilstrekkelig.

Lund er likevel tydelig på at dersom tiltalte skal komme å rett kjøl, vil det kreve mye av både han og de rundt ham.

– Han må erkjenne diagnosen som pedofil, han må være villig til å ta grep, han må slutte å ruse seg, slutte å henge i aktuelle miljøer, og han må eventuelt slutte å bruke internett hvis han ikke klarer å holde seg unna mindreårige. I tillegg er han avhengig av at de rundt ham støtter han og følger han opp, sier Lund.