Hopp til innhold

Aker Seafoods innrømmer at de ikke har levert fisk i Mehamn

Aker Seafoods innrømmer at de likevel ikke har levert fisk med bil til sitt anlegg i Mehamn.

Den tidligere ordføreren i Mehamn, Roger Hansen, er skuffet over Aker.

Den tidligere ordføreren i Mehamn, Roger Hansen, er skuffet over Aker Seafoods.

Foto: Arnstein Jensen

I forrige uke ble det klart at tråleren «Skaidi» ikke har vært i Mehamn og levert fisk, til tross for at den er forpliktet til det. Aker Seafoods hevdet da at fisken i stedet ble fraktet med bil til Mehamn. Nå viser det seg at anlegget var stengt da fisken, i følge Aker, ble levert.

konsersjef Olav Holst-Dyrnes i Aker Seafood

konsernsjef Olav Holst-Dyrnes i Aker Seafood mener han uttalte seg upresist.

Foto: Arnstein Jensen

Kjørte fangsten med bil

Rederiet forklarte da at de står fritt til å velge lossested for den fisken som er leveringspliktig. Det betyr at fisken kan losses for eksempel i Båtsfjord, og fraktes med bil til Mehamn.

Det er også det som er gjort i disse tilfellene her. Så leveringsforpliktelsene er oppfylt i Mehamn, hevdet konsernsjef Olav Holst-Dyrnes i Aker Seafoods forje uke.

Men nå viser det seg at Aker hadde permittert alle sine ansatte på det tidspunktet konsernet hevder de hadde levert fangst til produksjon i Mehamn.


Vi har ikke mottatt noe fisk, vi har ikke hatt noe fisk inne siden 14. juli i 2011, sier hovedtillitsvalgt ved Norway Seafoods i Mehamn, Kari-Ann Magnessen.

Fiskeanlegget i Mehamn

Det var ikke drift ved fiskemottatket i Mehamn da fisken skulle vært fraktet hit.

Foto: Arnstein Jensen

Uttalte seg upresist

Til NRK sier konsernsjef Olav Holst-Dyrnes i Aker Seafoods at han har uttalt seg upresist.

– I den grad det er blitt forstått sånn at disse aktuelle landingene har gått med bil, så var det upresist fra min side. Jeg svarte på at det er lov å levere med bil, sier konsernsjefen.

Den tidligere ordføreren i Mehamn, Roger Hansen,
er skuffet over Aker, og mener at selskapet nå må spille med åpne kort.

Han blir tatt på senga her for NRK har jo intervjuet med han der han sier at fangsten er sendt med bil, så nå må han bestemme seg for hva han mener, sier Roger Hansen.