Toppkarakter i norsk etter bare tre år i Norge

– De tuller med meg, var det første syreren Ahmad Saleh tenkte da han fikk karakteren. – Dette er veien ut av NAV-køen for innvandrere, sier lektor.

Ahmad Saleh og Mawel Ismam

ØVERST PÅ KARAKTERSKALAEN: Ahmad Saleh (t.v.) fra Syria og Mawel Ismam fra Somalia fikk begge karakteren seks i norskfaget på kveldsskolen ved Alta videregående skole.

Foto: Gyda Katrine Hesla / NRK

Ahmad Saleh fra Syria leser diktet «Aust-Vågøy» av Inger Hagerup, når NRK besøker skolebiblioteket ved Alta videregående skole.

Salehs diktanalyse var med på å sikre ham toppkarakteren i norskeksamen dette vårsemesteret.

– Det første jeg tenkte er at de tuller med meg. Å få seks i karakter? Nei, det er umulig, tenkte jeg.

– Men jeg har jobbet mye med dette. Jeg må takke alle som har hjulpet oss, tillegger Saleh.

– Blir lettere å integreres

NRK møter også Mawel Ismam fra Somalia, som også kapret toppkarakteren i norskfaget. Han og Ahmad Saleh har vært i Norge i kun tre år.

Det har blitt mange timer på skolebenken og på skolebiblioteket for de to.

Men med toppkarakteren mener de at de har sikret seg billetten til videre studier, trygge jobber og «det gode liv».

– Å være på skolen er veldig viktig. Man må lære seg så mye som mulig, for da blir det lettere å integrere seg i samfunnet, sier Maweel.

– Det gjør også at man kan være aktiv i samfunnet. Utdanning sikrer en bedre fremtid for oss flyktninger, tillegger Ahmad.

Tine Klevstad, Ahmad Saleh og Mawel Ismam

BOKDYKK PÅ BIBLIOTEKET: Undervisningsansvarlig Tine Klevstad, og elevene Ahmad Saleh og Mawel Ismam tar en siste diktopplesning på skolebiblioteket, selv om eksamen er unnagjort.

Foto: Gyda Katrine Hesla / NRK

– Veien ut av NAV-køen

Alta videregående skole har i 40 år hatt et kveldsskoletilbud for voksne. Stadig flere innvandrere i altaområdet melder seg på tilbudet, slik Saleh og Ismam gjorde.

Kveldsskolen er åpen for alle som vil. Det har gitt gode resultater mener Per Bye, som er lektor og avdelingsleder ved skolen.

– Det er veien videre i livet og til videre studier, og det er veien ut av NAV-køen.

– Det er også veien til integrering, sier Bye, og viser til Ahmad Saleh og Mawel Ismam som eksempler.

Tilpasset undervisning

Tine Klevstad har hatt ansvaret for å gi Ahmad Saleh og Mawel Ismam undervisning i norskfaget.

Hun bemerker at Saleh og Ismam har hatt en tilpasset læreplan som heter «Norsk for elever med kort botid i Norge».

– Men likevel skal de gjennom akkurat de samme kompetansemålene som ordinære elever; det å analysere, kunne språkhistorie, litteraturhistorie, kunne tolke og lese mellom linjene. Så jobben de har gjort, er formidabel, sier Klevstad.

Økt pågang

Gjennom årene har det åpne kveldsskoletilbudet i Alta opplevd økende pågang fra unge. Mellom 50 og 90 personer starter hvert år på kveldsskolen, som omtales som et lavterskeltilbud.

Nå gjenstår kun én eksamen før sommeren for Ismam og Saleh. De har planen klar for veien videre.

– Å komme meg inn i et yrke hvor jeg kan gi noe tilbake til samfunnet, sier somalieren Mawel Ismam.

– Kanskje sykepleierutdanning. Det er det jeg tenker på, forteller syreren Ahmad Saleh.