Advokat: – NAV-direktøren har ikke gjort noe ulovlig

– Det er ingen grunn til å gi erstatning. Staten avviser alle krav i varslersaken.

Sverdrup og Steenwig

Advokat Elisabeth Stenwig, (til venstre) som representerer staten, mener det ikke har foregått noe ulovlig ved NAV i Tromsø.

Foto: Jan Riise Pedersen / NRK

– Staten bestrider at det har foregått noe ulovlig i forbindelse med varslingssaka som startet i Nord-Troms tingrett i dag. Det er derfor ikke grunnlag for erstatning eller oppreisning for Natalia Olsen.

Det sa Statens prosessfullmektig, advokat Elisabeth Stenwig, i sitt innledningsforedrag i retten i dag. Derfor avviser staten alle påstander og krav som saksøkeren, Natalia Olsen har framsatt.

– Dette er en trist og samtidig en komplisert sak, sa Stenwig.

– Saker som omhandler folks personlighet er vanskelige, og egner seg dårlig i en rettssak, sa hun.

Vil ha millionerstatning

Det er Staten, ved Arbeids -og velferdsdirektoratet som er saksøkt for gjengjeldelse mot en varsler.
Natalia Olsen varslet om en farlig og belastende lederstil fra fylkesdirektør i NAV Troms, Stein Rudaa.

Advokat Elisabeth Stenwig sa i sitt innledningsforedrag at saksøkeren, Natalia Olsen, ikke har dokumentert at hun har lidd noe økonomisk tap, eller at det er grunnlag for erstatning.