Hopp til innhold

Advokat: – Det er ikke framlagt bevis for trakassering

– Hver femte varsler blir utsatt for represalier. Mange tør ikke å varsle av frykt for represalier fra arbeidsgiver. Vi begynner å nærme oss et samfunnsproblem-

Elisabeth Stenwig

Statens advokat Elisabeth Stenwig mener det ikke er bevist at Natalie Olsen ble utsatt for trakassering ved NAV-kontoret i Tromsø. Dermed må staten frifinnes, mener hun. Den saksøktes advokat mente at staten må betale 350 tusen kroner i erstatning til hennes klient.

Foto: Jan Riise Pedersen / NRK

Slik startet advokat Kari Breirem sin prosedyre i Nord-Troms tingrett fredag. Breirem representerer Natalia Olsen i varslingssaka mot NAV Troms.

Olsen mener at hun ble utsatt for gjengjeldelse da hun varslet om mobbing av kollegaer. Ifølge Olsen var det primært fylkesdirektør Stein Rudaa som skulle ha stått for trakassering og gjengjeldelse.

Få konkrete eksempler

Advokat Breirem brukte en stor del av sin prosedyre til å gjenta hva vitner hadde fortalt om Rudaas generelle lederstil. Hun refererte i stor grad til hva vitner hadde fortalt om manglende ytringsfrihet ved NAV Troms.

Det mest konkrete eksemplet på trakassering var en episode der Rudaa høylytt skal ha kjeftet opp Natalia Olsen på hennes kontor. Dette ble tilbakevist av Rudaa i hans vitneforklaring i retten torsdag.

Gjør varsleren til et problem

– Statens prosessfullmektig har hele tiden prøvd å overbevise om at dette ikke er en varslingssak, men en sak som handler om misnøye med omorganiseringsprosessen som foregikk i NAV Troms i 2012.

Det er en vanlig taktikk

– Man fjerner oppmerksomheten fra selve varselet. I stedet mistenkeliggjøres varslerens motiver, sa Natalia Olsens prosessfullmektig, advokat Kari Breirem i sin prosedyre.

Advokat Breirem viste også til at det er arbeidsgiveren som skal sannsynliggjøre at det ikke har foregått noen gjengjeldelse. Det betyr at beviskravet fra varslerens side ikke er så sterkt. .

Reduserer erstatningskravet

Det ble så lagt ned påstand om oppreisningserstatning på 250 tusen kroner for belastninga Natalia Olsen har opplevd. Det er en reduksjon fra den millionen som var signalisert da saka starta i retten mandag.I tillegg vil hun ha 100 tusen kroner i tapt arbeidsfortjeneste og at staten betaler alle saksomkostningene.

Staten avviser anklagene

– Det er ikke kommet fram noe i retten som svekker Statens syn om at det ikke har forekommet gjengjeldelse mot Olsen. Det er derfor ikke grunnlag for å yte noen erstatning, slik saksøkeren krever, sa statens advokat Elisabeth Stenwig.

Tror ikke på gjengjeldelse

– Fra statens side vil vi hevde at Natalia Olsen ikke er utsatt for noen ugunstig behandling, altså gjengjeldelse i denne varslingssaka, sa advokat Stenwig.

Vi oppfatter at Natalia Olsen mener at fylkesdirektøren har en uheldig lederstil. Loven krever mer enn det for å gi erstatning.

Mangler dokumentasjon

Departementet har i denne saka fått fremsatt en rekke påstander om Stein Rudaas lederstil.
– Problemet er at påstandene ikke blir dokumentert. Det betyr ikke at Rudaa er den perfekte leder. Alle har sine gode og dårlige sider. Når man bruker sterke uttrykk om en leders måte å lede på, må man forankre det i konkrete hendelser. Det er ikke minst viktig når man går så langt at man reiser søksmål, sa Stenwig.

Tror hun har følt seg trakassert

-Staten tviler ikke på at Natalia Olsen har følt seg trakassert. Det blir imidlertid vanskelig å tilkjenne noen en erstatning basert bare på følelser. I en rettssal må vi kunne forlange beviser.
Livet er imidlertid slik at dersom man ikke kan bevise noe, har man ingen sak. Da må man la være å gå til søksmål, sa statens advokat Elisabeth Stenwig.

-Jeg legger derfor ned påstand om at staten frifinnes.