Advarsel etter hacking mot Russland: – Vil forverre et fra før dårlig forhold til Norge

Norsk-amerikansk hacking av russiske politikere forsterker Russlands inntrykk av Norge som USAs forlengede arm, sier anerkjent forsker. Flere partier advarer mot økt spenning i nord.

Etterretningstjenestens hovedkvarter på Lutvann i Oslo.

Etterretningstjenestens hacking ledet fra hovedkvarteret på Lutvann i Oslo skaper reaksjoner i flere partier på Stortinget.

Foto: Torgeir Haugaard / Forsvaret

Forsker Julie Wilhelmsen ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) mener de nye opplysningene om at norsk etterretningstjeneste samarbeider med den amerikanske etterretningstjenesten om hacking av russiske politikere, vil forverre et fra før dårlig forhold mellom Norge og Russland.

– Det vil bare bidra til å forsterke synet Russlandi økende grad har hatt av Norge siden 2014 – nemlig at Norge ikke lenger er partner for Russland i nord, men USAs forlengede arm, sier Wilhelmsen.

– Problemet nå er selvfølgelig at konfliktsituasjonen nå er såpass spent. Denne type opplysning får en helt annen betydning enn den ville gjort før 2014, sier NUPI-forskeren.

Julie Wilhelmsen.

Forsker Julie Wilhelmsen ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt mener hackingen vil bli brukt i ordkrigen mellom Russland og USA.

Foto: Christopher Olssøn

Mener vil bli brukt i ordkrig med USA

Julie Wilhelmsen mener den norsk-amerikanske hackingen også kommer til å bli brukt av Russland i ordkrigen om russisk innblanding i det amerikanske presidentvalget.

Russland har lenge hevdet at de ikke har hacket det amerikanske valget slik de er anklaget for.

– Russland snakker veldig ofte om vestlig dobbeltmoral. Dette kommer til å være et godt argument for russiske myndigheter når de skal underbygge påstanden om vestlig dobbeltmoral, sier Wilhelmsen.

Torgeir Knag Fylkesnes i vrimlehallen på Stortinget

Medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget, Torgeir Knag Fylkesnes (SV) mener hackingen bidrar til å øke spenningen i nord.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Ukjente opplysninger

Medlem av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite, Torgeir Knag Fylkesnes (SV) etterlyser en bedre demokratisk kontroll av Etterretningstjenesten.

Han mener EOS-utvalget, som skal kontrollere Norges hemmelige tjeneste, bør styrkes.

– Her skjer det ting som har gått under vår radar. Og det er jo der EOS-utvalget kommer inn i bildet. Det er de som skal følge med det for oss. Vi trenger en helt annen satsning, sier han.

– Hvis det demokratiske Norge skal ha noen kontroll med de hemmelige tjenestene, må vi ha et sterkt og kompetent EOS-utvalg. Det har vi ikke i dag med tanke på det digitale, dessverre.

Fylkesnes mener denne saken er en del av en farlig sikkerhetspolitisk utvikling for Norge.

– Dette føyer seg inn i rekken av tiltak fra norsk side der vi trykker oss stadig tettere inntil USAs strategier. Dette bidrar til å eskalere opp spenningen i nord. Det mener jeg vi må være veldig forsiktige med. Dette har foregått uten at det har vært noen demokratiske diskusjoner rundt det.

Bjørnar Moxnes

Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes mener Russland trolig oppfatter spionasjen både som aggressiv og farlig.

Foto: PETER MYDSKE

– Blir oppfattet som aggressiv og farlig

Også Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes er kritisk.

– Den ekstremt fiendtlige retorikken som USA nå bruker mot Russland, og USAs militarisering av Russlands nærområder, gjør at denne spionasjen trolig blir oppfattet som aggressiv og farlig av russerne, sier Moxnes.

– I en situasjon der både Russland og USA ruster opp, må Norge unngå at én eller begge av partene misbruker norsk territorium til denne stadig mere militariserte stormaktsrivaliseringen.