Hopp til innhold

Advarer mot russiske militære selskaper: – Kan gjennomføre hemmelige operasjoner langs hele kysten

Norge er ikke er forberedt på russisk fordekt militær virksomhet langs norskekysten, mener forsker ved Sjøkrigsskolen.

Soldat RSB Group

BEKYMRER: Soldater i det private russiske selskapet RSB-group kan bli brukt i hemmelige operasjoner langs hele norskekysten, mener forsker Åse Gilje Østensen ved Sjøkrigsskolen.

Foto: RSB Group

Russiske selskaper kan legge til rette for mange typer åpne og hemmelige operasjoner langs en langt på vei ubevoktet norsk kyst.

Det mener forsker Åse Gilje Østensen ved Sjøkrigsskolen.

Åse Gilje Østensen

Forsker Åse Gilje Østensen ved Sjøkrigsskolen mener det må komme begrensninger for russere å ferdes fritt langs norskekysten.

Foto: Forsvaret

For de private militære selskapene kan utlegging av sjøminer være en mulig oppgave. En annen oppgave kan være å opprette framskutte forsyningslagre for regulære styrker. De kan også bli brukt til overvåkning av sivil og militær aktivitet.

Internasjonal utvikling

USA har i mange år brukt private militære selskaper i krigføring i Irak og Afghanistan. Russland og andre land er kommet etter.

Russland har benyttet selskapet Wagner i kamphandlinger, særlig i Syria. RSB Group og Moran Security Group kan også operere til sjøs.

– Målet trenger ikke være å ramme Norge. Det kan være å bruke Norge for å skape rekkevidde for våpen ut i havet mot britene eller amerikanerne. Det kan også være for å forhindre eller forsinke mottak fra allierte, sier forsker Gilje Østensen.

Moran Security Group

Moran Security Group er trent for maritime operasjoner.

Foto: Moran Security Group

Advarer om russiske sjøfolk

Forskeren mener private russiske militære selskap kan tenkes brukt sammen med russiske sjøfolk som allerede er i Norge

Wilson er et norsk rederi med ruter fra Murmansk og ned langs norskekysten. 1160 av de 1450 sjøfolkene er fra Russland. På enkelte skip er det kun russisk besetning.

Forskeren ved Sjøkrigsskolen mener fartøyene utgjør en formidabel gråsonekapasitet. Russiske selskaper kan bruke båtene til å blokkere havner eller farleder for å hindre den norske marinen.

Et av Wilsons frakteskip.

Det norske rederiet Wilson innrømmer at i en tilspisset situasjon kan det være en utfordring å ha mange russiske sjøfolk.

Foto: Wilson

Frykter tilspisset situasjon

Administrerende direktør i Wilson Management AS, Øyvind Gjerde, tror fartøyenes anløp i norske havner har liten etterretningsmessig verdi, og har ikke kjennskap til at russiske myndigheter har prøvd å få sine folk om bord.

Han er ikke bekymret for situasjonen nå.

– I en tilspisset situasjon, krise eller krig, kan det bli noe annet. Da kan det bli et spørsmål hvor lojaliteten ligger. Sånn er det for alle nasjonaliteter.

Flere russiske fartøy kan seile fritt

De siste årene har det vært en mangedobling av russere som har fått farledsbevis og dermed russiske fartøy som kan seile uten los langs norskekysten. Antall farledsbevis er økt fra 68 farledsbevis i 2011 til 243 i år.

Seniorrådgiver Henning Osnes Teigene i Kystverket sier at Kystverket er usikker på årsakene.

– Hva som er hele forklaringen på økningen vet vi ikke. I denne perioden har det også vært en omlegging av regelverket som trolig også har slått ut.

Kystverket har flere ganger rapportert økningen til PST, Forsvaret og opp på departementsnivå.

Mener det må komme tiltak

Det er kjent at russiske kapteiner er blitt oppfordret av russiske myndigheter til å skaffe seg farledsbevis. Dette for å seile fritt langs norskekysten for med å kunne være kjentmann ved en konflikt eller krig.

Forsker Åse Gilje Østensen ved Sjøkrigsskolen mener mulighetene for russere å få farledsbevis må begrenses.

– Her har man mottatt varsel som går på at dette er tiltenkt å bruke i tilfelle militære konfrontasjoner med Norge. Her har vi et sikkerhetshull som er relativt lett å tette.

Det har ikke vært mulig å få kommentarer fra PST og Forsvarsdepartementet. Det har heller ikke vært mulig å få kommentarer fra de russiske selskapene RSB Group og Moran Security Group.