Advarer mot endring i sameloven

Fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp) frykter at samisk språk blir nedprioritert om det blir valgfritt å svare brukerne sine på samisk for språkvitaliseringskommuner og bykommuner med særlig ansvar for samisk språk.

Dette er blant forslagene Kommunal- og moderniseringsdepartementet kommer med i et nytt høringsnotat om endringer i samelovens språkregler.

Anne Toril Eriksen Balto
Foto: Monica Falao Pettersen / NRK

Nyheter fra Troms og Finnmark