– Dårlig signal hvis Nord-Norge kuttes i Ap-toppen

Nordnorsk Arbeiderparti-topp med klar melding til landsmøtet.

Alf E. Jakobsen

Alf E. Jacobsen er ordfører i Hammerfest og mangeårig Ap-medlem.

Foto: Allan Klo

I dag tirsdag satte Arbeiderpartiet ned valgkomiteen som skal komme med forslag til ny toppledelse i partiet. Det skal velges ny partisekretær til våren. Det blir også trolig en diskusjon om Ap skal ha to nestledere.

I 22 år i Ap-ledelsen

De siste 22 årene har Arbeiderpartiet hatt nestledere fra Nord-Norge. Hill-Marta Solberg fra Nordland ble valgt som nestleder i 1992. Hun hadde dette vervet til 2007 da hun ble avløst av Helga Pedersen fra Finnmark.

Hammerfestingen Alf E. Jakobsen, medlem av landsstyret i partiet, mener det vil være viktig for Arbeiderpartiet at partileder Jonas Gahr Støre får en nestleder fra Nord-Norge.

– Jeg mener det er viktig at distriktene er representert i partiledelsen, og at en av dem kommer fra Nord-Norge.

– Hvem er din kandidat?

– Det har jeg vanskelig å peke på. Det er også dessverre slik at skal du være nestleder må du ha en tilknytning til det politiske miljøet i Oslo, for eksempel å være stortingsrepresentant.

– Tradisjon

Jakobsen sier det vil være et dårlig signal dersom landsmøtet til Arbeiderpartiet til våren ikke velger nestleder fra Nord-Norge.

– Arbeiderpartiet har satt nordområdene på dagsorden. Vi har viktige politikkområder for Arbeiderpartiet som olje og gass, fiskeri og oppdrett. Dette og flere andre politikkområder skal følges opp. Derfor vil det være et dårlig signal om ingen fra partiledelsen er fra landsdelen. Vi vil også da gå bort fra tradisjonen om å få en nestleder fra landsdelen, sier Jakobsen.

Cecilie Myrstad er leder i Troms Arbeiderparti, og er i dag valgt inn i valgkomiteen.

Også hun synes det er ønskelig med en person fra landsdelen i partiledelsen – uten at hun vil kommentere navn.

Flere kandidater

Det vil derimot Tor Arne Strøm som satt 12 år på Stortinget for Nordland Arbeiderparti. I dag er han sekretær i Fellesforbundet. Han har flere kandidater som bør vurderes i toppledelsen.

– Jeg kan nevne på kvinnesiden tidligere fiskeriminister Lisbeth Berg Hansen fra Nordland, tidligere stortingsrepresentant Anne Marit Bjørnflaten fra Troms – og Christin Kristoffersen som er lokalstyreleder for Arbeiderpartiet på Svalbard.

Tor Arne Strøm synes det er rart at politikere fra Arbeiderpartiet i Nord-Norge stort sett har vært tause i debatten om toppvervene. Mange fylkesparti andre steder i landet er aktive i denne debatten. I media diskuteres det også ulike navn.

– Det er viktig nå å komme med innspill og være offensive, sier han.

Strøm går inn for at Arbeiderpartiet får to nestledere.

Cecilie Myrseth sier at Troms Arbeiderparti vil være i tett dialog med fylkespartiene i Nordland og Finnmark for å diskutere navneforslag.

Finnmark inn i sentralstyret

En viktig posisjon og et maktsenter i Arbeiderpartiet er sentralstyret. Her går den nordnorske representasjon på rundgang. Nå er det lederen i Nordland Ap som sitter i sentralstyret.

– Neste gang vil det være Finnmark sin tur. Jeg mener det naturlige vil være at Inga-Lill Olsen som leder av fylkespartiet i Finnmark på landsmøtet til våren velges inn som sentralstyremedlem, sier Alf E. Jakobsen.