Hopp til innhold

Advarer mot å rive ned samarbeidet mellom Norge og Russland

– Forslaget om å stenge grensa er typisk for når man selv ikke klarer å se løsninger på problemer man står ovenfor, sier førsteamanuensis Jan Methi ved Universitetet i Nordland.

Syria-flyktninger på Storskog

Flyktninger og migranter som kommer over Storskog grensestasjon i Øst-Finnmark.

Foto: Tarjei Abelsen/NRK

Sentrale politikere i Finnmark har den siste tiden tatt til orde for å stenge den norsk-russiske grensen på Storskog, på grunn av flyktning- og migrantstrømmen.

Førsteamanuensis Jan Methi mener dette ville fått store konsekvenser for det norskrussiske forholdet.

Politisk filosofi

Jan s. Methi

Forsker Jan S. Methi ved Universitetet i Nordland.

Foto: Universitetet i Nordland

Methi er blant annet studieprogramansvarlig for borderologi ved Universitetet i Nordland, et studie som er utviklet mellom Nordland og universitetet i Murmansk, og som omhandler den politiske filosofien i grensesonen mellom de to landene.

– Å stenge grensa betyr at man ikke får utviklet et felles samarbeid, slik som vårt akademiske. Det er gjennom akademisk og annen samkvem at man skaper viktige relasjoner til hverandre og slik utvikler man fred, sier Methi.

Blant dem som mener Norge må stenge grensa til Russland er Kystpartiets Rut Olsen og Fremskrittspartiets stortingsrepresentant for Finnmark Jan Henrik Fredriksen.

– Dersom dagens situasjon fortset, så meiner eg faktisk at det kan vere eit alternativ å stenge grensa, ja, sa Jan-Henrik Fredriksen, stortingsrepresentant for Frp til NRK i slutten av oktober.

Jan Henrik Fredriksen

Stortingsrepresentant Jan-Henrik Fredriksen (Frp) vokste selv opp i Kirkenes under den kalde krigen, da grensa til Russland var stengt.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Å stenge grensen til Russland ville ødelagt mye av det arbeidet som gjennom flere år har vært lagt ned for å et godt samarbeid med Russland i nord.

– Det vil bli en mindre relasjon mellom Murmansk og Kirkenes. Det vil bli dårlig økonomiske forhold, og en kan utvikle mistenksomhet mellom folk i området, som skulle vært unngått. I denne situasjonen så burde man heller jobbe for å øke tilliten til hverandre for å takle strømmen av flyktninger, sier han.

– Ser ikke løsningene

Ett argument for å stenge grensen er at vi ikke har kontroll på dem som kommer inn i landet i tilstrekkelig grad. Men Methi avviser dette:

– En umiddelbar reaksjon med å stenge grensa er typisk for når man selv ikke klarer å se løsninger på problemer man står ovenfor, sier Methi.

Jøran Kallmyr

Statssekretær Jøran Kallmyr fra Fremskrittspartiet.

Foto: Per Onsheim / NRK

Justisdepartementet skriver følgende i en epost til NRK om grensen til Russland:

– Vi har allerede innført skjerpet kontroll i grensenære områder. Vi vurderer løpende eventuelle ytterligere tiltak også hva gjelder grensekontroll. I tillegg vurderer regjeringen ulike innstrammingstiltak for å sikre at Norge ikke blir et ankomstland som foretrekkes foran andre europeiske land, skriver statssekretær Jøran Kallmyr fra Fremskrittspartiet.