Hopp til innhold

Advarer fiskeeksportører mot utspekulert svindel

Svindlere har lurt til seg sjømat for fem millioner ved å utgi seg for å være en dagligvarekjede i Polen. Igjen sitter to fiskeeksportører uten oppgjør. Nå ber Sjømatrådet om at norske eksportører er varsomme.

Fiskebruk

Norske fiskeeksportører advares mot utspekulerte svindelforsøk. Dette bildet er fra Akkarfjord på Sørøya og har ikke noe med denne konkrete svindelen å gjøre.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Norsk sjømateksport når stadig nye høyder. Ved utgangen av tredje kvartal var omsetningen ut av landet på rekordhøye 65 milliarder kroner, ifølge Sjømatrådet. Bare i august var eksporten på 7,1 milliarder kroner.

Men ikke alle oppkjøpere i utlandet er like seriøse når det kommer til stykket.

En vel gjennomført svindel har nemlig nå fått Sjømatrådet til å advare norske eksportører.

Geir Håvard Hanssen

Kommunikasjonsdirektør i Sjømatrådet, Geir Håvard Hanssen advarer mot utspekulerte svindelforsøk mot norske fiskeeksportører

Foto: Gunnar Grindstein / NRK

Kommunikasjonsdirektør Geir Håvard Hanssen sier svindelen er gjennomført ved at noen har gitt seg ut for å være dagligvarekjeden Lidl i Polen, og forevist det som har fortona seg som en troverdig kredittvurdering.

Fisken ble deretter sendt, men noen penger kom aldri.

– Det aller meste av bedriftsopplysninger som ble forelagt eksportørene så tilsynelatende riktige ut, og det var ikke umiddelbart lett å se at dette var en svindel, forteller Hanssen.

Lidl avkrefter handel

Men da pengene ikke kom startet eksportørene å undersøke nøye. Og da ble det klart at de var blitt lurt.

– Vi har i etterkant også vært i kontakt med Lidl i Polen og de bekrefter at de ikke har gjennomført handelen. Saken er nå anmeldt til myndighetene i Polen, og vi har også koblet inn ambassaden, forteller Hanssen.

Svindelen som de norske fiskehandlerne ble utsatt for skjedde for 3–4 uker siden, men ble først kjent for Sjømatrådet like før helga.

– Den ser ut til å være svært profesjonelt utført og vi ber nå fiskehandlere om å være ekstra forsiktige. Spesielt dersom det skal eksporteres fisk til det som fortoner seg som nye kunder, sier Hanssen.

Fisken som ble sendt ut av landet til det som nå viser seg å være svindlere var ett parti torsk og ett parti laks, til en samla verdi av fem millioner kroner.

Utelukker ikke flere forsøk

Kommunikasjonsdirektøren sier de to eksportørene som ble lurt er nasjonale aktører som begge har lang erfaring med å selge fisk.

– Det er ingen fiskebruk som er direkte ramma, forklarer han.

Er svindelforsøk en utfordring for fiskeeksportører?

– Svindel er jo generelt en problemstilling som man må være obs på. Jeg har imidlertid ikke noe tall på hvor ofte det forekommer og kan ikke på stående fot si noe om hvorvidt en svindel av denne karakter har vært forsøkt tidligere, sier Hanssen.

– Men vi ser ikke bort fra at det også kan komme nye svindelforsøk i ny drakt, sier kommunikasjonsdirektør Geir-Håvard Hanssen i Sjømatrådet, som er norsk fiskeindustris eget apparat for å promotere sjømat og utvikle nye markeder for mat fra havet.