Å være ung leder: – Tøft og kult

Otilie Næss er bare 17 år gammel, men sitter allerede i styret i Finnmark idrettskrets. Å satse på unge vil gjøre det mer attraktivt å bosette seg i fylket, mener hun.

Otilie Næss

Otilie Næss er styremedlem i Finnmark idrettskrets. Hun sier det er viktig at idretten jobbe for at unge skal flytte hjem igjen til Finnmark.

Foto: Linda Follesø

Otilie Næss er elev ved Vadsø videregående skole. På fritiden er hun en kjent og aktiv skikkelse i håndballmiljøet, hvor hun både spiller og dømmer kamper.

Otilie Næss

Otilie Næss (gult) i aksjon på håndballbanen. I tillegg til å være aktiv i idretten, er hun styremedlem i Finnmark idrettskrets.

Foto: Bjørn Eriksen

Hun har også bemerket seg på andre områder enn håndballbanen. I sommer ble hun nemlig valgt inn i styret i Finnmark Idrettskrets.

Å være 17 år og styremedlem høres kanskje skremmende ut for mange, men ansvar og engasjement skremmer ikke Næss.

– Vi må tørre å kurse og utdanne unge ledere. Det er avgjørende for å verve unge til Finnmark.

Verve og beholde ungdom

Som styremedlem er Næss med på å drøfte viktige saker som omhandler idretten i fylket. Og det er spesielt en sak hun brenner for.

– Hvordan skal vi verve ungdom og beholde dem? Vi vil ha mindre frafall, sier Næss.

Fraflytting og forgubbing har lenge vært en realitet i fylket. Statistisk sentralbyrå beregner at hver tredje innbygger i Loppa vil være over 70 år i år 2014. Å verve og beholde ungdom i idretten vil gjøre godt for Finnmark, mener Otilie.

Det er mulig mange unge velger å bosetter seg andre steder rett og slett fordi de må. Et godt tilbud til unge, både jobbmessig og sportslig er viktig, sier Næss.

– Om vi ikke har muligheter til å drive med det vi vil, så flytter vi. Vi vil at folk skal flytte hjem igjen. Den biten er viktig å jobbe med.

May Bente Eriksen og Otilie Næss

Otilie Næss (til høyre) sammen med leder i Finnmark idrettskrets May Bente Eriksen. I helga har begge vært i Karasjok hvor kretsen har holdt lederkurs for unge.

Foto: Linda Follesø

Næss sier hun som ung kanskje er mer oppdatert på hva de unge ønsker av idrettstilbud. Og i Finnmark idrettskrets er det ikke bare hun som kan betegnes som ung.

– Lederen vår er ikke 50 år, som i mange andre idrettskretser. Det er tøft, kult og funker bra, sier Næss.

Satser på unge

May-Bente Eriksen er leder for kretsen, og var selv bare 29 år da hun ble valgt inn som leder for første gang.

Dermed er Eriksen den yngste kretslederen i Norges Idrettsforbund.

May Bente Eriksen

May Bente Eriksen sier Finnmark idrettskrets satser på unge ledere. Hun ble leder for kretsen da hun var 29 år.

Foto: PRIVAT

Hun sier det viktig at unge får være med på å bestemme hvordan deres idrettshverdag skal være.

– Finnmark og Finnmark Idrettskrets har gjennom mange år jobbet bra og systematisk for å få frem unge ledere. Blant annet meg, som et godt resultat av dette arbeidet.

Eriksen håper at arbeidet på sikt kan få de unge til å komme tilbake til Finnmark. Hun reiser mye rundt i fylket, og sier framtiden ser lys ut.

– Jeg har møtt mange unge, dyktige ledere og trenere som jeg tror vi kommer til å se mye av i framtiden.