«Vinterpakken» fra EU kan føre til mindre gasseksport fra Norge

EU ønsker å erstatte større deler med fornybarenergi. Det er ikke problemfritt for Norge.

Gassbyen Hammerfest

Over 95 prosent av norsk gass leveres til Europa. Melkøya i Hammerfest produserer cirka 522 tonn flytende tonn gass i timen.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Europakommisjonen la i forrige uke frem den så kalte «Vinterpakken».

I denne pakken har en kommisjon formulert en rekke lovforslag, strategier og planer, som skal føre til at EU øker sin energieffektivisering fra 27 til 30 prosent.

I klartekst betyr det at de ønsker å erstatte større deler av energibruken sin med fornybar energi.

Hvis dette går gjennom, får det konsekvenser for Norge som gassnasjon. I «Vinterpakken» klassifiseres gass som en ikke-fornybar ressurs, og befinner seg i samme kategori som olje og kull.

Det betyr at EU ønsker å bruke mindre gass til fordel for mer miljøvennlig energi, og at markedet for norsk gass rett og slett vil krympe.

– Det er tidlig å si hva som vil skje, men på lang sikt kan det bety mindre behov for norsk gass, pressa priser på et mindre marked, og at marginale gassfelt ikke blir bygget ut, sier Trond Haukanes, direktør for Nord-Norges Europakontor.

Tord Lien

Olje- og energiminister Tord Lien, sier han ikke er bekymret for EUs vinterpakke. Samtidig erkjenner han at markedet og etterspørselen etter norsk gass kan krympe hvis direktivet står seg.

Foto: Johansen, Carina / NTB Scanpix

– Et viktig marked

Olje- og energiminister Tord Lien sier til NRK at markedet i EU er stort for Norge, og at de kommer til å arbeide opp mot dette lovforslaget.

Over 95 prosent av gass som hentes opp fra norsk sokkel går i rørledninger til det europeiske markedet.

– Det er et veldig viktig marked for Norge, men det er ingen grunn til å være bekymret, sier han og tilføyer:

– Vi er vant med konkurranse fra Nord-Afrika og andre deler av Europa. Og skal vi lykkes med å nå klimamålene i Europa, må også kullproduksjonen i Europa erstattes med norsk gass, sier han.

– Sender ikke EU nå et sterkt signal om hvilke type energi de er ute etter, og burde ikke Norge i større grad levere det?

– Absolutt. Det er flere tiår siden sist så store fornybare utbygginger var underveis. Så det ene står ikke opp mot det andre. Vi har også mulighet til å øke vår eksport av fornybar energi. Det legger regjeringen nå til rette for, sier han.

Melkøya

Hvis lovforslagene står seg kan det bety at EU ikke ønsker like mye gass fra Norge. Det kan gå ut over arbeidsplasser på norsk sokkel.

Foto: Erik Lieungh

EU produserer mindre gass selv

Han mener også at det er et godt tegn at EU selv ikke produserer like mye gass lenger.

– Det er mye positivt i dette forslaget, men vi må også anerkjenne at hvis de øker fra 27 til 30 prosent, så vil det redusere etterspørselen etter gass i Europa. Samtidig vet vi at EUs egen gassproduksjon er på vei nedover, noe som vil bidra til at behovet for import i framtiden vil være høyt, sier han til NRK.

De forskjellige forslagene i «Vinterpakken» skal nå behandles i Europaparlamentet og blant medlemslandene.

Europaparlamentet

Europaparlamentet skal nå behandle forslagene som er kommet fram.

Foto: FREDERICK FLORIN / AFP