Mener Utøya-oppbygging kommer for tidlig

Utøya-pårørende synes øya burde fredes, og er lite begeistret for oppbyggingsplanene som ble lansert i dag.

May Tove Iversen/Nye planer for Utøya

May-Tove Iversen mistet datteren på Utøya i fjor. Hun er ikke begeistret over de nye planene for Utøya.

Foto: Illustration by Mir AS, Architecture by Fantastic Norway AS/Arnstein Jensen

– Jeg liker ikke disse planene. Jeg tror det er for tidlig å bestemme seg for å gjøre en så stor omveltning av dette området. Jeg liker heller ideen om å verne det, slik det er, sier hun.

Hun er mor til Tina Sukuvara (18) som ble drept på Utøya. Datteren var leder i Vadsø AUF, og satt i styret både i Finnmark AUF og i Vadsø Arbeiderparti.

May-Tove Iversen liker ikke tanken på store omveltninger på Utøya med det første.

– Jeg vil bevare det slik som det er, som er et sted der vi kan gå å minnes våre. Det blir på mange måter feil. For min del vil dette være stedet der datteren min ble skutt. Slik tror jeg det vil være for de andre foreldrene også.

Også mor til Diderik Aamodt Olsen (19), Trine E. Aamodt, reagerer ovenfor Dagbladet i dag på den nye Utøya-oppbyggingen.

Teltplassen på "Nye Utøya"

Det er allerede bestemt at det brune kafébygget der flere ungdommer ble drept skal rives. Nye bygg skal reises, og på sikt er planen at Utøya skal gjenoppstå som det politiske hjerte i AUF.

Foto: Illustration by Mir AS, Architecture by Fantastic Norway AS

Bruker 60 millioner kroner

AUF skal bruke 60 millioner kroner på å gjenreise Utøya som politisk verksted.

I dag lanserte Martin Henriksen, styreleder i Utøya AS, og lederen for AUF, Eskil Pedersen, planene for gjenreisningen av øya der 69 mennesker ble drept 22. juli i fjor.

Under pressekonferansen fredag gikk arkitekter fra firmaet Fantastic Norway gjennom planene for øya:

  • Kafébygget skal rives og gjenreises med flere mindre bygg.
  • Byggene skal ligge rundt et tun og framstå som en landsby.
  • Det skal bygges et nytt badested i Grisebukta.
  • Kjærlighetsstien skal rustes opp slik at den blir lysere og mer åpen.

– For tidlig

May Tove Iversen

Iversen ser for seg at AUF kunne ventet i minst to år før de la planene på bordet.

Foto: Arnstein Jensen

May-Tove Iversen synes det blir for mye.

– Dette er for stor hendelse til å bare fortsette som før, sier hun.

– De har sagt at det ikke kommer til å være sommerleir på årsdagen. Hva tenker du om det?

– Det skulle bare mangle. Det ville jeg tatt som en selvfølge, sier hun.

Hun ser for seg at AUF kunne ventet i minst to år før de la planene på bordet.

– Jeg tror det vil være tungt for dem som har vært der ute å være tilbake. Jeg tror ikke man vet nok om etterreaksjonen på dette, sier hun.