–Oljeleiting i Arktis ikke bra

Oljeutvinning i Arktis har en for høy økonomisk og
sosial, men også velstands- og sysselsettingsmessig pris, mener tidligere EU-kommissær Connie Hedegaard. Hvis verden skal leve opp til sine egne klimaløfter i Parisavtalen, kan vi ikke være så avhengig av fossilt brensel, slår hun fast til NTB. Den danske politikeren deltar på konferansen Arctic Frontiers i Tromsø. Oljeleting gir ikke er en bærekraftig fremtid for Arktis , mener hun,