–Intergreringen må starte på mottak

Arbeiderpartiet vil at asylsøkere skal utføre enkelte oppgaver på asylmottak selv. Det går fram av partiets forslag til nye asyl- og innvandringsregler. Slik vil arbeiderpartiet redusere kostnadene ved drift av asylmottak. – Det vil også bidra til intergrering. Det farligste for intergreringen er at folk blir pasifisert på mottak, mener arbeiderpartiets stortingsrepresentant for Finnmark, Helga Pedersen.