"Hekktind" frikjennt for dumpimg

Nordland Havfiske AS, et datterselskap av Aker Seafoods, er frikjent for påstand om dumping fra røkketråleren "Hekktind".
 

Saken gjelder påstander om dumping fra "Hekktind" sommeren 2010.

Det var rederiet selv som ba politiet om å etterforske påstandene om dumping.