Hopp til innhold

– For mye rovdyr i Troms og Finnmark

Troms og Finnmark har for mange rovdyr i forhold til resten av landet. Det mener leder i Rovviltnemnda.

Jerv

– Vi skal ha ti ynglinger av jerv i Troms og Finnmark per år. Vi har omtrent det dobbelte av det vi skal ha, sier leder i Rovviltnemda.

Foto: Asgeir Kvalvik / Scanpix

Leder i Rovviltnemnda, John Karlsen sier det er urimelig fordi 80 prosent av tamreinstammen er i de to nordligste fylkene og beiter året rundt.

Nå har rovviltnemnda bedt om et møte med Energi- og miljøkomiteen på Stortinget for å drøfte saken, sier Karlsen.

– Vi skal ha ti ynglinger av jerv i Troms og Finnmark per år. Vi har omtrent det dobbelte av det vi skal ha, sier han.

Urimelig

Karlsen i Rovviltnemnda mener det er urimelig at de to nordligste fylkene må ta et så stort ansvar for å bevare rovdyrstammen.

– Vi har omtrent 80 prosent av den tamreinen som er på beite hele året, så det er klart at her må man kunne se på det på nytt. Vi har et forlik fra 2011 som står ved lag, men det her er også noe som kan endres, sier han.

– Ikke rokke ved antallet rovdyr

Rovviltnemnda har bedt om et møte med energi og miljøkomiteen på Stortinget. Der sitter Rasmus Hanson i Miljøpartiet de grønne.

– Så lenge forutsetningen er at vi ikke rokker ved totalantallet av rovdyr i Norge, så kan vi godt høre på en diskusjon om hvor de rovdyrene bør være. Det vil det selvfølgelig være sterke og ulike meninger om. Når en byttedyrbestand som tamreinen blir så høy at kalvevektene går ned, så vil jo tapet bli høyere. Dermed så vil en del av den diskusjonen være om hovedproblemet er for mye rovdyr eller om det er for mye rein, sier Hanson.