Selger flere hundre kaker via Facebook

Salg av kaker på nett har eksplodert den siste tiden. Facebook blir hyppig brukt som distribusjonskanal. Noen baker og selger flere hundre kaker i året.

Salg av kake på facebook
Foto: Skjermdump

Kakebaker

Marianne Hansen fra Hammerfest.

Foto: privat

Trenden har økt kraftig de siste årene og etterspørselen etter kaker på Facebook er veldig stor. Noen har flere bestillinger en de har kapasitet til å levere. En av dem er Marianne Hansen fra Hammerfest, som tjener også tjener litt penger på bakingen.

– Det er klart det er litt fortjeneste på det, man jobber jo ikke gratis. Til jul bakte jeg cirka 170 kaker, men jeg kunne bakt enda mer hvis jeg hadde hatt kapasitet, forteller hun.

Sterk økning

Salget av kaker har de siste årene gått fra å være lite synlig på Facebook, til å bli nesten en dagligdags ting.

– Vi har sett en markant økning på salg av mat og kaker de siste årene. Forespørselen etter kaker topper seg spesielt før jul, konfirmasjon og andre lignende høytider, forteller moderator for kjøpe og selge sidene på Facebook i Alta, Claus Jørstad.

Liten kontroll

Det er ikke ulovlig å selge hverken kaker eller mat på Facebook, men for Mattilsynet er det et problem at så mange nå driver med kakesalg.

– Vi har ikke kapasitet til å kontrollere alle de som selger mat på Facebook, men vi sjekker opp bekymringsmeldinger og tar stikkprøver. Da er det viktig at ting er i orden og at hygiene er ivaretatt. Dersom ikke alt er i orden, kan det føre til bot. I verste fall kan man bli nektet videre salg, forteller Torkjell Andersen, som er regiondirektør i Mattilsynet Troms og Finnmark.

Oppfordrer til dialog

Mattilsynet oppfordrer de som driver med salg av kaker og andre matvarer privat om å ta kontakt. Det vil gi tilsynet mulighet til å følge opp, slik at private produsenter blir i stand til å følge de krav og regler som er satt for å kunne drive slik virksomhet.

For Marianne er renslighet på kjøkkenet viktig og hun legger mye i det å ha en god hygienisk standard.

– Hygiene er kjempeviktig når man driver med baking slik jeg gjør. Folk prater med hverandre. Dersom man baker uten å ta hensyn til slike ting, så går ryktet fort, og så blir man plutselig uten kunder, avslutter Marianne Hansen.