Hopp til innhold

– Vil være noen dager med innkjøringsproblemer

Den raskeste innførte loven i Norge er allerede på plass, og saksbehandlingen må være god nok til å tåle søksmål fra russisk side, sier statssekretær.

Jøran Kallmyr på Storskog grensestasjon

Statssekretær Jøran Kallmyr på Storskog i Sør-Varanger. I underkant av 200 asylsøkere har kommet over grensa denne uka.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Instruksen om strengere grensekontroll ble innført denne uken. Nå kommer resultatene.

I dag har NRK meldt at fem personer er pågrepet etter at de nektet å forlate landet, selv etter at UDI hadde behandlet søknaden deres etter den nye instruksen.

Politimester for Øst-Finnmark politidistrikt, Ellen Katrine Hætta, sa i en uttalelse tidligere i dag at de nettopp har begynt å praktisere den nye instruksen og at de trenger tid til å se hvordan de skal få det til å fungere.

Til VG sier hun at de fem som satte seg ned på grensa var en familie som skulle returneres, og som nektet å gå videre.

– De satte seg ned på russisk side av grensen, og det endte med at vi tok dem med tilbake til Norge, opplyser politimester Ellen Katrine Hætta i Østfinnmark politidistrikt til VG.

Barents frokosthotell

Politiet bruker Barents frokosthotell i Kirkenes som et lukket innkvarteringssted i forbindelse med asylstrømmen. I lukket innkvartering får personen restriksjoner på bevegelsesfrihet i påvente av retur. De innkvarterte vil ha mulighet til å bruke telefon og ha besøk, og det blir servert tre måltider om dagen. Inntil 15 menn over 18 år skal kunne innkvarteres ved det lukkede innkvarteringsstedet.

Foto: Tarjei Abelsen

Rask lov

I underkant av 200 asylsøkere har kommet over den her uka. Helt fram til i dag har et fåtall blitt returnert, selv om stortingets instruks nærmest har gitt fullmakter til å snu asylsøkere med opphold i Russland, i døra.

Statssekretær, Jøran Kallmyr, forklarer det slik:

– Ja, det er noen som er returnert. Jeg har ikke eksakt antall. Jeg får det i løpet av dagen. Aldri før har man implementerte en lov så raskt som nå. Da vil det være noen dager med innkjøringsproblemer, sier han.

I dag ble det også opprettet et lukket innkvarteringssted i Kirkenes. Her vil det være begrenset bevegelsesfrihet i påvente av retur, skriver Politiets Utlendingsenhet på sine nettsider. Asylsøkere som kommer over grensa, og som har hatt opphold i Russland blir enten returnert direkte på Storskog eller sendt til Barents frokosthotell i Kirkenes.

To asylsøkere nektet å la seg returnere, satte seg ned

En familie nektet å bli returnert fredag. Norske myndigheter endte med å ta dem tilbake.

Foto: Thomas Nilsen / The Independent Barents Observer

Kritikk på grensa

Men ikke alle er enig i norske myndigheters raske lovendring for å få returnert asylsøkere. Den russiske menneskerettighetsforkjemperen, Svetlana Gannusjkina, besøkte Kirkenes i går og uttrykte bekymring.

I dag har det kun kommet fem asylsøkere og alle vil i følge utlendingsdirektoratet bli sendt tilbake i løpet av dagen.

Kallmyr er trygg på at prosessen på norsk side er god nok.

– Vi er forpliktet til å gjennomføre asylbehandling. Vi gjør et intervju med tolk som foregår på link ned til Oslo. Så skal det være en saksbehandling som er godt nok til å stå seg i en eventuell rettssak, om man skulle saksøke Norge fra Russland.