– Viktig å synliggjøre kvensk kultur

– Noe av det viktigste vi som kirke gjør for å skape forsoning i forhold til fornorskingen som har vært, er å ta i bruk og synliggjøre både samisk og kvensk kultur. Det sa biskop Olav Øygard i sin nyttårstale. Øygard nevnte også et treåring prosjekt, «Prosjekt fornorsking og forsoning», der rådet skal «samle og formidle kunnskap relevant for forsoningsprosessen og bidra med forskning». Du kan både se og lese talen på bispedømmerådets nettside.

Olav Øygard
Foto: Den norske kirke

Nyheter fra Troms og Finnmark