– Vi skal tilby gode polititjenester for hele Finnmarks befolkning

Det nye Finnmark politidistrikt skal mest sannsynlig ledes fra Kirkenes. I Kirkenes er beslutninga godt mottatt.

Østfinnmark politidistrikt, politihuset i Kirkenes

Politihuset i Kirkenes blir sentrum for det nye politidistriktet i Øst-Finnmark

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Planen om å slå sammen Vest-Finnmark med Troms politidistrikt er skrinlagt. Og i Kirkenes har man to ting å feire: Finnmark samla som et politidistrikt og hjertet i distriktet - operasjonssentralen skal ligge i Kirkenes.

Operasjonssentral

Øst-Finnmark politidistrikt får beholde operasjonssentralen. Illustrasjonsbilde.

Foto: NRK

– Det er vi veldig glade for. Både at Finnmark samles som et distrikt og at operasjonssentralen skal ligge i Kirkenes, sier fungerende leder for operasjonssentralen i Øst-Finnmark politidistrikt, Bjørn Tormod Syversen.

Fra neste år vil man i Kirkenes ta imot alle henvendelsene fra publikum fra hele Finnmark. Og mest sannsynlig vil også politimesteren med sin administrasjon sitte her.

Ingen lokaliseringsdebatt

Politiinspektør Laila Søndrol vil ikke hive seg inn i en lokaliseringsdebatt nå.

Ronny Berg

Varaordfører i Alta, Ronny Berg mener politiet selv må bestemme hvor det er best å ha hovedkontor.

Foto: Kai Erik Bull

– Dagen i dag er ikke den dagen å ta en lokaliseringsdebatt, mener hun. Men historisk sett er det jo vanlig i politi-Norge at politimester, operasjonelt og strategisk nivå er lokalisert på samme sted som operasjonssentralen

Også lokalpolitiker fra Finnmarks største by Alta, mener det er naturlig at politimesteren er der operasjonssentralen er.

- Hvis jeg skal gjette så tror jeg nok at politimesteren havner i Kirkenes, sier varaordfører, Ronny Berg. Han mener politiet selv må få bestemme hvor de mener det er best å ha hovedkontor.

–Dette må politiet selv få gjøre faglige vurderinger av. Det blir feil at vi politikere skal bestemme det, sier Berg.

Skal i gang med organisasjonskartet

Nå begynner jobben med å slå sammen to distriktene i Finnmark og tegne nye organisasjonskart.

Laila Søndrol øst-finnmark politidistrikt

Politiinspektør Laila Søndrol lover gode tjenester til hele Finnmark.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Alt skal stå klart fra 1. januar neste år. Og på operasjonssentralen i Kirkenes er de klar til å ta fatt.

– Vi er klare. Dette er jeg ganske sikker på at vi skal klare. Vi skal tilby gode polititjenester for hele Finnmarks befolkning, sier Politiinspektør Laila Søndrol.