Ti gruvemotstandere møtte opp for å vise sin misnøye med gruveplaner i Kvalsund

Rundt ti demonstranter møtte næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) da han deltok på et folkemøte om gruveplanene han har gitt tillatelse til i Vest-Finnmark.

Torbjørn Røe Isaksen ble møtt av demonstranter i Kvalsund

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen holdt et innlegg på folkemøtet Kvalsund, og han ble møtt av demonstranter på vei inn på rådhuset.

Foto: André Bendixen / NRK

Næringsministeren kom mandag kveld til et folkemøte i Kvalsund for å snakke om tillatelsen regjeringen har gitt selskapet Nussir til å utvinne kobber i kommunen.

Der ble han møtt av demonstranter fra blant annet Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og Norske Samers Riksforbund, som mener gruvedriften og den planlagte deponeringen av gruveavfall i Repparfjorden både er en krenkelse av samiske rettigheter og svært alvorlig for miljøet.

De viste sin klare misnøye mot gruveplanene i Kvalsund, som blant annet innebærer deponering av gruveavfall i Repparfjorden.

Totalt var det 150 personer som fulgte folkemøtet i Kvalsund.

– Utslippene er mye farligere enn beskrevet

Næringsministeren har et inntrykk av at det er et flertall som støtter gruveplanene i Kvalsund, som har flertallet med seg i kommunestyret i kommunen.

– Mitt budskap vil være å vise at vedtaket om gruvedrift er gjort innenfor miljømessige forsvarlige rammer, og at det er tatt hensyn til samiske interesser, sier Isaksen.

Det er Kvalsund kommune og Hammerfest Næringsforening som har invitert Isaksen til møte.

Norske Samers Riksforbund (NSR) har vært en sterk stemme i debatten mot gruvedriften i Kvalsund.

– I korte trekk kan vi si at alle demonstrantene er enige om at denne gruva ikke kan bygges. Argumentene våre går ut på at utslippene er mye farligere enn beskrevet, og kan i verste fall påvirke hele regionen dersom utslipp dumpes i matfatet vårt, sier landsstyremedlem i NSR, Beaska Niillas, til NTB.

Det ble holdt flere appeller mot gruveplanene foran folkemøtet

Det var flere som holdt et innlegg under demonstrasjonene foran rådhuset i Kvalsund i ettermiddag.

Foto: André Bendixen / NRK

Fikk ikke taletid

Natur og Ungdom reagerer på at ingen av motstanderne av gruvedriften var invitert til å snakke på møtet.

– Det er ganske problematisk at de arrangerer et folkemøte og bare inviterer en side av en sak. Det blir en veldig ensidig framstilling av saken, sier sentralstyremedlem Ingebjørg Thorkildsen, som koordinerer demonstrasjonen i Kvalsund.

Hun sier hun håper de som er til stede vil bruke den åpne spørsmålsrunden på slutten av møtet til å stille kritiske spørsmål og utfordre næringsministeren.

– Særlig bør han utfordres på forskningen de legger til grunn for å si at det ikke er miljøskadelig å dumpe gruveavfallet i Repparfjorden. Det er litt rart når både Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet, som har de beste forskere på sjø og hav, går kraftig imot og sier konsekvensene kan bli katastrofale, sier Thorkildsen.

Det var mange som møtte opp for å demonstrere mot gruveplanene i Kvalsund

Budskapet fra demonstrantene var klart. De betegner tillatelsen til gruvedrift som en skandale.

Foto: André Bendixen / NRK

Vil presse investorer

Både naturvernorganisasjoner og samiske organisasjoner gjør nå det de kan for å forsinke prosjektet. Flere organisasjoner har klagd avgjørelsen inn til departementet, og flere reineiere har også varslet søksmål mot staten dersom klagene ikke fører fram.

I tillegg vil gruvemotstanderne legge press på eventuelle investorer og banker for å hindre de fra å støtte prosjektet. Nussir har selv anslått at de vil trenge å hente inn en milliard kroner fra investorer og via banklån for å starte drift.

– Det er sterk støtte til dette lokalt, så alle som forsøker å fremstille dette som at her kommer storsamfunnet og overkjører et lokalsamfunn, tar feil. I dette tilfellet vil det å overkjøre et lokalsamfunn ha vært å si nei, sier Isaksen.

Øystein Rushfeldt, Nussir

Nussir-sjef Øystein Rushfeldt har fått både positive og negative tilbakemeldinger for sine gruveplaner.

Foto: Allan Klo / NRK